Nieuws

 

Agenda 2017

2017

SEPTEMBER

6 september

Start collegereeks Inleiding Spiritualiteit / De taal van Spiritualiteit leren verstaan

20 september

Wat is modern aan de moderne beeldende kunst? door Mrc de Kesel

27 september

Over de verborgen mystieke inspiratie van de moderne kunst, alsook over de verborgen strijd daartegen: Mondriaan & Kandinski versus Duchamp door Marc de Kesel

28 september

Boekpresentatie Oog in oog Kick Bras

OKTOBER

2 oktober

Studiedag Catherine Keller

11 oktober

Meister Eckhardt als moderne poëtica door Marc de Kesel

11 oktober

Wagners Kunstreligion als geniale kitsch door Frank Van de Veire in de serie TBI – Lectures

23 oktober

Hugo Ball Seminar

NOVEMBER

8 november

Mystiek van de gewilde chaos: Georges Bataille over de band tussen religie en kunst door Marc de Kesel

8 november

Start collegereeks Het zoeken van de weg / Augustinus en geestelijke begeleiding

8 november

Plaatsvervangende afwezigheid: over dialectiek van het religieuze beeld door Jean Piere Wils in de serie TBI – Lectures

14 november

Studiedag KNR

22 november

Monotheïstisch beeldverbod en moderne kunst door Marc de Kesel

22 november

Iconisch kijken naar beelden door Anne-Marie Bos in de serie TBI – Lectures

DECEMBER

13 december

De mystieke en anti-mystieke achtergrond van de conceptuele kunst uit de jaren zestig en zeventig door Marc de Kesel

13 december

Mystiek en conceptkunst: over het productieve van het  “beeldverlies” door Inigo Bocken / Bazon Brock in de serie TBI – Lectures

2018

JANUARI

26 januari

Nacht van de Mystiek

31 januari

Michel De Certeau en de mystieke fabel door Inigo Bocken

FEBRUARI

7 februari

Mystiek en macht – over Dionysius de Areopagiet en Giorgio Agamen door Marc De Kesel

21 februari

Imitatio Christi als kritiek – over Thomas à Kempis en Ignatius van Loyola door Inigo Bocken

MAART

14 maart

Mystiek als zelfkritiek en protest – over Teresa van Avila door Herman Westerink

APRIL

11 april

Mystiek en politiek – Francois Fénelon en de pur amour door Marc De Kesel

MEI

9 mei

Mystiek en ascese – Max Weber en Michel Foucault door Herman Westerink

JUNI

13-14 juni

Internationaal Congres Jubileum TBI – Huize Heyendaal

15 juni

Publieksdag Jubileum TBI – Stevenskerk

JULI

2-5 juli

Studieweek Mystiek: Titus Brandsma door Anne-Marie Bos

Studiedag Catherine Keller

Op 2 oktober organiseren het Titus Brandsma Instituut en het Centre for Catholic Studies een studiedag over de betekenis van de mystiek  voor de hedendaagse theologie. Dit naar aanleiding van het boek Cloud of the Impossible. Negative Theology and Planetary Entanglement (2015) van Catherine Keller. Professor Keller zelf zal op die dag aanwezig zijn en haar boek inleiden. Inigo Bocken en Christine Büchner (Hamburg) zullen op het boek reageren. In het middagprogramma zal er ruimte zijn voor discussie. Meer informatie…

Boekpresentatie Oog in oog

Er vindt op donderdag 28 september 2017 een boekpresentatie plaats van het nieuwe boek Oog in oog van geassocieerd medewerker Kick Bras. Meer informatie…

Collegereeks: Inleiding Spiritualiteit: de taal van spiritualiteit leren verstaan

Op 6 september 2017 start de collegereeks Inleiding Spiritualiteit: de taal van spiritualiteit leren verstaan. Aanmelding voor de collegereeks is nog mogelijk, omdat er extra plaatsen gecreëerd zijn i.v.m. de grote belangstelling . Meer informatie…

Call for Papers: Vocalising the Ineffable

Van 27-30 september 2018 vindt in Hildesheim de conferentie Vocalising the Ineffable. Language and Creativity in Nicholas of Cusa voor en door jonge onderzoekers plaats. Meer informatie…

Call for Papers: Beatrice of Nazareth Conference

Van 30 mei tot 2 juni 2018 vindt aan de KU Leuven de internationale conferentie Medieval Mystical Theology in Dialogue with Contemporary Thought ter gelegenheid van de 750ste sterfdag van Beatrijs van Nazareth (1200-1268) plaats. Meer informatie…

Hugo Ball Seminar

Op maandag 23 oktober 2017 van 10.00-17.00 uur organiseert de Stichting Thomas More een expertseminar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onder de titel Nieuwe vormen van het heilige. Het geval Hugo Ball. Meer informatie…

Studieweek mystiek 2017

Van 3 tot 6 juli 2017 verzorgde Ad de Keyzer de studieweek mystiek over Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus-Passion. Er is diashow van de laatste middag. Meer informatie…

Verslag congres Devotion and Dissidence

Op donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2017 vond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen het kleine congres Devotion and Dissidence plaats. Meer informatie…

Titus Brandsma Lezing 2017

Op vrijdag 16 juni 2017 om 15.00 uur heeft Huub Oosterhuis onder de titel Ik moet. Het is mijn roeping de 24ste Titus Brandsma Lezing uitgesproken in de Stevenskerk te Nijmegen. Er is diashow van de middag. Meer informatie…

Nacht van de Mystiek 2017

Op vrijdag, 3 februari 2017, vond de derde Nacht van de Mystiek plaats. Lees het verslag nu met diashow! Meer informatie…

Call for Papers Conferentie Down Town / Down Soul

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Titus Brandsma Instituut zal er op 13 en 14 juni 2018 een tweedaagse conferentie plaatsvinden. De Call for Papers is nu geopend. Meer informatie…

Folder Cursusaanbod 2017-2018 is uit

De folder met het Cursusaanbod 2017-2018 van het Titus Brandsma Instituut is verschenen. Meer informatie…

NIEUW: Activiteitenkalender

Met ingang van april 2017 zal er via e-mail regelmatig een kalender worden verzonden met daarin een overzicht van de activiteiten van ons instituut. Meer informatie…