Uitgelicht

 

Dit is slechts een selectie van het nieuws. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar Nieuws.

Studies in Spirituality jaargang 26 (2016) gepubliceerd

De nieuwste aflevering van Studies in Spirituality 26 (2016) is verschenen. Meer informatie…

TBI-lectures: Marc de Kesel (25 januari 2017 )

Op 25 januari aanstaande opent Marc de Kesel de reeks TBI-lectures met een lezing onder de titel Heilige crisis: over  moderne kunst en haar fascinatie voor mystiek. Meer informatie…

Kroniek van de Karmel

Antoine Jacobs heeft in opdracht van het bestuur van de Nederlandse Karmelprovincie de geschiedenis van de Nederlandse Karmel tussen 1840 en 1970 beschreven en van foto’s voorzien. Meer informatie…

Het Mirakel van Amsterdam

Van Charles Caspers en Peter Jan Margry verschijnt in januari een nieuw boek over de lange (voor)geschiedenis van de Stille Omgang. Meer informatie…

Deelname als toehoorder School voor Spiritualiteit

Op woensdag 25 januari 2017 start er een interessante reeks colleges met als thema Arbeid. Meer informatie…

Studieweek mystiek 2017

Van 3 tot 6 juli 2017 verzorgt Ad de Keyzer de studieweek mystiek over Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus-Passion. More information…

Studiedag Karl Jaspers

Vrijdag 17 februari 2017 vindt er in Utrecht een studiemiddag plaats onder de titel Geestelijk gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring. Deze studiebijeenkomst wordt georganiseerd door het KSGV in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut. Meer informatie…

TBI-fellowship

Students and scholars from over the world can join the TBI-fellowship platform… More information (English only)

Nacht van de Mystiek 2017

Op 3 februari 2017 vindt de derde Nacht van de Mystiek plaats. Meer informatie…

Verslag Devotio conferentie

Oud-collega Krijn Pansters heeft een verslag geschreven van de Devotio conferentie die 26 en 27 oktober 2016 gehouden werd. En ook de bijgaande foto’s zijn van zijn hand. Meer informatie…

Devotio bezoekers aan Tituskapel

Bij het vooroverleg met de keynote speakers, prof. John van Engen (Notre Dame, USA) en prof. Nigel Palmer (Oxford, UK), past een bezoek aan Nijmegen en aan de Titus kapel. Meer informatie…

Nieuw boek van Huub Welzen

Bij Berne Media is een nieuw boek van Huub Welzen verschenen onder de titel Tasten naar het Geheim. Meer informatie...

Receptie Thomas a Kempis in Rusland

Als een van de mooie resultaten van het congres ‘Mystique Rhénane et Devotio Moderna’ (5 en 6 oktober 2016 in Metz, georganiseerd door prof. Marie-Anne Vannier in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut en de Cusanus Hochschule) is de ontmoeting met Antoine Lambrechts (OSB, Chevetogne) te vermelden. Meer informatie…

Benoeming Inigo Bocken

De wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, Inigo Bocken, is met ingang van oktober 2016 benoemd tot gewoon hoogleraar in de filosofie aan de Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. Zondag 16 oktober 2016 hield hij zijn inaugurele rede. Meer informatie…

Overeenkomst met Benedictijnen

Prof. dr. Thomas Quartier OSB gaat onderzoek doen voor het Titus Brandsma Instituut vanuit de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Meer informatie…

Lezing Patrick Vandermeersch

Op maandagavond 10 oktober 2016 gaf Patrick Vandermeersch een lezing onder de titel Onder de leiding van Freud en Foucault. Meer informatie…

Program and Abstracts Conference Devotio

The program and abstracts of the conference Devotio. Individualization of religious practices in Western European Christianity (c. 1350 – c. 1550), are available now. More information… (English only)

Nieuwe wetenschappelijk secretaris

Met ingang van 1 september heeft het Titus Brandsma Instituut weer een wetenschappelijk secretaris, als opvolger van de gewaardeerde Charles Caspers. Meer informatie…

Collatie, digitale nieuwsbrief over de Moderne Devotie

In de jongste aflevering van Collatie kunt u lezen over academische verrichtingen, maar ook over een gezichtsreconstructie van Geert Grote, fiets- en wandelroutes langs voormalige kloosters van devoten, en de boodschap van de Navolging van Christus voor de hedendaagse jeugd. Door naar de nieuwsbrief…