Nieuws

 

Ronde tafel discussie over The Analogical Turn

Op 22 juni 2017 vindt er een ronde tafel discussieplaats rond het boek The Analogical Turn van Johannes Hoff. Meer informatie…

Studiemiddag Technologie en spiritualiteit

De Goudse School organiseert samen met het Titus Brandsma Instituut op 29 juni 2017 een studiemiddag over het thema Technologie en spiritualiteit. Meer informatie…

Radboud Summer School 2017: Mysticism & Modern Critique

Van 14-18 August 2017 organiseert de Radboud Universiteit in het kader van de Radboud Summer School de cursus Mysticism & Modern Critique. Aanmelden kan nog tot 1 juni 2017. Meer informatie…

TBI-lectures: Daan Van Speybroeck (17 mei 2017)

Op 17 mei aanstaande verzorgt Daan Van Speybroeck in de reeks TBI-lectures een lezing onder de titel Over de participatie aan hogere waarden. Meer informatie…

Folder Cursusaanbod 2017-2018 is uit

De folder met het Cursusaanbod 2017-2018 van het Titus Brandsma Instituut is verschenen. Meer informatie…

NIEUW: Activiteitenkalender

Met ingang van april 2017 zal er via e-mail regelmatig een kalender worden verzonden met daarin een overzicht van de activiteiten van ons instituut. Meer informatie…

Collegereeks De kunst van het leven

Op woensdag 19 april 2017 start er een interessante reeks colleges met als thema De kunst van het leren. Meer informatie…

Boekpresentatie Spiritualiteit op scherp

Op 22 maart vond er een boekpresentatie plaats van Spritualiteit op scherp. Meer informatie…

Diploma-uitreiking School voor Spiritualiteit
Vrijdag 17 maart 2017 sloten acht studenten op feestelijke wijze hun studie Geestelijke Begeleiding af. Meer informatie…

Studieweek mystiek 2017

Van 3 tot 6 juli 2017 verzorgt Ad de Keyzer de studieweek mystiek over Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus-Passion. More information…

TBI-Lectuurseminarie

Op 31 januari 2017 is er een TBI-Lectuurseminarie gestart over Jacques Lacans Séminaire over mystiek en vrouwelijke seksualiteit. Op 4 april is de vierde bijeenkomst en deelnemen kan nog. Meer informatie…

Nacht van de Mystiek 2017

Op vrijdag, 3 februari 2017, vond de derde Nacht van de Mystiek plaats. Lees het verslag nu met diashow! Meer informatie…

Studiedag Karl Jaspers

Vrijdag 17 februari 2017 vond er in Utrecht een studiemiddag plaats onder de titel Geestelijk gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring. Deze studiebijeenkomst wordt georganiseerd door het KSGV in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut. Meer informatie…

Kroniek van de Karmel

Op donderdag 26 januari 2017 werd in de Karmel van Boxmeer het eerste exemplaar van het boekwerk Kroniek van de Karmel in Nederland 1840 tot 1970 aangeboden aan de prior provinciaal, Jan Brouns. Meer informatie…

Feestelijke boekpresentatie in Amsterdam

Zaterdagmiddag 21 januari werd het boek van Charles Caspers en Peter Jan Margry over de lange (voor)geschiedenis van de Stille Omgang gepresenteerd. Meer informatie…

Studies in Spirituality jaargang 26 (2016) gepubliceerd

De nieuwste aflevering van Studies in Spirituality 26 (2016) is verschenen. Meer informatie…

Het Mirakel van Amsterdam

Van Charles Caspers en Peter Jan Margry verschijnt in januari een nieuw boek over de lange (voor)geschiedenis van de Stille Omgang. Meer informatie…

TBI-fellowship

Students and scholars from over the world can join the TBI-fellowship platform… More information (English only)

Verslag Devotio conferentie

Oud-collega Krijn Pansters heeft een verslag geschreven van de Devotio conferentie die 26 en 27 oktober 2016 gehouden werd. En ook de bijgaande foto’s zijn van zijn hand. Meer informatie…

Devotio bezoekers aan Tituskapel

Bij het vooroverleg met de keynote speakers, prof. John van Engen (Notre Dame, USA) en prof. Nigel Palmer (Oxford, UK), past een bezoek aan Nijmegen en aan de Titus kapel. Meer informatie…

Nieuw boek van Huub Welzen

Bij Berne Media is een nieuw boek van Huub Welzen verschenen onder de titel Tasten naar het Geheim. Meer informatie...

Receptie Thomas a Kempis in Rusland

Als een van de mooie resultaten van het congres ‘Mystique Rhénane et Devotio Moderna’ (5 en 6 oktober 2016 in Metz, georganiseerd door prof. Marie-Anne Vannier in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut en de Cusanus Hochschule) is de ontmoeting met Antoine Lambrechts (OSB, Chevetogne) te vermelden. Meer informatie…

Benoeming Inigo Bocken

De wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, Inigo Bocken, is met ingang van oktober 2016 benoemd tot gewoon hoogleraar in de filosofie aan de Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. Zondag 16 oktober 2016 hield hij zijn inaugurele rede. Meer informatie…

Overeenkomst met Benedictijnen

Prof. dr. Thomas Quartier OSB gaat onderzoek doen voor het Titus Brandsma Instituut vanuit de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Meer informatie…

Lezing Patrick Vandermeersch

Op maandagavond 10 oktober 2016 gaf Patrick Vandermeersch een lezing onder de titel Onder de leiding van Freud en Foucault. Meer informatie…

Program and Abstracts Conference Devotio

The program and abstracts of the conference Devotio. Individualization of religious practices in Western European Christianity (c. 1350 – c. 1550), are available now. More information… (English only)

Nieuwe wetenschappelijk secretaris

Met ingang van 1 september heeft het Titus Brandsma Instituut weer een wetenschappelijk secretaris, als opvolger van de gewaardeerde Charles Caspers. Meer informatie…

Collatie, digitale nieuwsbrief over de Moderne Devotie

In de jongste aflevering van Collatie kunt u lezen over academische verrichtingen, maar ook over een gezichtsreconstructie van Geert Grote, fiets- en wandelroutes langs voormalige kloosters van devoten, en de boodschap van de Navolging van Christus voor de hedendaagse jeugd. Door naar de nieuwsbrief…