Back to Top

Mystiek

De mystieke traditie is een belangrijke bron voor de geleefde spiritualiteit, ook in onze tijd. Kritisch, wetenschappelijk onderzoek is nodig om deze traditie te ontsluiten voor theologische en spirituele vragen in onze tijd. De omgang met teksten uit de mystieke traditie vraagt om een goed doordacht onderscheidingsvermogen. Dit onderzoeksgebied heeft twee zwaartepunten: kritisch onderzoek naar het concept van de mystiek en onderzoek naar de transformatieprocessen (mystagogie) die in mystieke teksten hun uitdrukking vinden en hun betekenis voor de geleefde spiritualiteit. Aldus kan ook gekeken worden naar de mystieke dimensies van auteurs die niet vanzelfsprekend tot de canon van mystieke teksten behoren, zoals Sören Kierkegaard e.a.

Key Publications
– Jos Huls, Faith in the Face of Death. An Interpretation of Kierkegaard’s Meditations on Abraham’s Sacrifice. In: Studies in Spirituality, 21 (2011), 297-337.
– Jos Huls, The Minne-Journey. Beatrice of Nazareth’s ‘Seven Ways of Minne’. Mystical Process and Mystagogical Implications (Fiery Arrow, Vol. 9), Leuven (Peeters) 2013.