Back to Top

Moderne Devotie

De devotio moderna (Moderne Devotie) is de meest invloedrijke spirituele hervormingsbeweging uit de Late Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijd. Volgens sommigen (bijvoorbeeld Charles Taylor) markeert deze beweging, die vooral in de Nederlanden tot ontwikkeling kwam, zelfs het begin van het moderne religieuze bewustzijn. Het Titus Brandsma Instituut is vanaf het begin een internationaal vooraanstaand centrum van onderzoek naar de Moderne Devotie geweest. Er is de kritische editie van de werken van Geert Grote, en historisch en systematisch onderzoek naar Thomas a Kempis, Gerard Zerbolt van Zutphen, Nicolaas van Cusa, Lidwina van Schiedam en anderen. Kenmerkend voor het TBI-onderzoek is dat altijd ook naar de theologische en filosofische relevantie van deze beweging voor het spirituele bewustzijn van onze eigen tijd gezocht wordt.
 
Key publications
– Charles Caspers, Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Luduina van Schiedam, Hilversum (Verloren) 2014 (ter perse)
– Charles Caspers, Joy and Sorrow. The Meaning of the Blood of Christ in the Late Middle Ages. In C. Santing & J. Touber (Eds.), Blood, Symbol, Liquid. Representations and Interpretations of Blood in the Late Middle Ages and Early Modern Period, Leuven/Parijs (Peeters) 2012, 37-60.
– Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie, Hilversum (Verloren) 2012.
– Rijcklof Hofman, Gerardi Magni, Sermo ad clerum traiectensem de focaristis (Gerardi Magni, Opera Omnia II,1), Turnhout (Brepols) 2011.