Back to Top

Maatschappelijke spiritualiteit

Binnen dit onderzoeksveld staat de vraag naar de veranderende plaats van christelijke spiritualiteit in maatschappelijke en professionele contexten centraal. In het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven is er een niet aflatende vraag naar spirituele reflectie op de eigen praktijk. Tegelijkertijd ontbreekt het vaak aan begrippen en categorieën om aan deze vraag te beantwoorden. Het Titus Brandsma Instituut wil door fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek actief bijdragen aan de zoektocht naar nieuwe vormen waarin de christelijke spiritualiteitstraditie in haar verschillende uitingsvormen perspectieven voor hedendaagse praktijken kan bieden. Hoe kan de inspiratie van de ordes en congregaties doorgegeven worden, ook in een seculiere tijd? En hoe seculier is onze tijd eigenlijk? Hoe kan spiritualiteit als een ‘kritische praktijk’ (Michel de Certeau) begrepen worden? Onze interdisciplinaire benadering draagt bij tot een ‘out of the box’-denken, dat het Titus Brandsma Instituut al bijna 50 jaar cultiveert.
 
Het onderzoek naar Maatschappelijke Spiritualiteit behelst drie onderdelen:
– onderzoek naar de plaats van spiritualiteit in de moderne en hedendaagse tijd
– onderzoek naar de vormen waarin de inspiratie van ordes en congregaties ook in een seculiere samenleving wordt doorgegeven
– onderzoek naar professionele praktijken zoals het onderwijs (Stichting Carmelcollege), de zorg of het bedrijfsleven
 
Key publications
– Inigo Bocken, Thomas Quartier, Paul van Tongeren, Herman Westerink, Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit, Heeswijk (Berne Media) 2014.
– Inigo Bocken (Ed.), Spiritual Spaces. Mysticism and History in Michel de Certeau, Leuven-Parijs (Peeters) 2012.
– Herman Westerink, Verlangen en vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit, Amsterdam (Sjibbolet) 2014.