Back to Top

School voor Spiritualiteit

De School voor Spiritualiteit is een onderwijsprogramma van het Titus Brandsma Instituut dat het brede spectrum van de christelijke spiritualiteit toegankelijk maakt. Doel van de School voor Spiritualiteit is om mensen te leren spiritualiteit in de dagelijkse praktijk te herkennen en verder gestalte te geven. Er wordt taal geleerd om spiritualiteit in het eigen leven en de eigen concrete praktijk ter sprake te brengen. Uitgangspunt is de waarneming dat de verschillende christelijke spiritualiteitsscholen (karmelitaans, vincentiaans, ignatiaans, benedictijns, reformatorisch, Moderne Devotie, enz…) op uiteenlopende wijzen vormen hebben ontwikkeld om met de verhouding tussen spiritualiteit en praktijk, contemplatie en actie, om te gaan. Deze spiritualiteitsscholen bieden modellen waarmee de zoektocht naar spiritualiteit in het dagelijkse leven geoefend werd en wordt. De traditie brengt een rijkdom aan beelden en denkvormen mee, die levende spiritualiteit aan het licht brengt en met ervaringen van leegte en volheid leert omgaan. In de School voor Spiritualiteit gaat het echter niet alleen kennis van deze verschillende scholen voor spiritualiteit, maar worden vooral instrumenten aangereikt om deze kennis in de eigen, hedendaagse praktijk vorm te geven.

 

Binnen de School voor Spiritualiteit kunt u kiezen uit twee opleidingen met elk een eigen accent:

Opleiding Geestelijke Begeleiding

Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit

De Opleiding Geestelijk Begeleiding richt zich uitdrukkelijk op het leren begeleiden van mensen op hun geestelijke weg – hier wordt geleerd hoe spirituele reflectie het leven van anderen als een geestelijke weg kan verhelderen. De Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit richt zich op het ontdekken van spiritualiteit in maatschappelijke praktijken, in de eigen werkomgeving of het eigen vakgebied – hier wordt geleerd hoe spirituele reflectie deze praktijken kan verhelderen.

 

Hoewel beide opleidingen dus een eigen inhoudelijk accent leggen, worden de colleges door de studenten van beide opleidingen gezamenlijk gevolgd. Het verschil tussen de opleidingen wordt gemaakt in de opdrachten bij de colleges, in de practica, in de stage en in de scriptie. Daarnaast biedt de Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit ruimte voor flexibele deelname waarbij de leerroute in goed overleg aan de eigen wensen wordt aangepast.