Back to Top

School voor Spiritualiteit

Opleiding Geestelijke Begeleiding

Het Titus Brandsma Instituut organiseert samen met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) de postinitiële 2-jarige opleiding Geestelijke Begeleiding. De opleiding Geestelijke Begeleiding is gericht op de kennis, vaardigheden en houding, nodig om de ander te begeleiden in zijn of haar relatie met God. De deelnemers oefenen het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens, bij zichzelf en bij de ander. Daartoe leren zij om professioneel te reflecteren op de eigen spiritualiteit en die van een ander, vanuit de mystagogische dimensie van het ambtswerk.

 

Deelnemers aan de opleiding volgen collegereeksen rond spiritualiteit en de mystieke traditie aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en nemen in een aantal tweedaagsen deel aan een practicum op Seminarium Hydepark. Voorafgaande ervaring met het ontvangen van geestelijke begeleiding is gewenst. Aansluitend aan de opleiding is er een programma van nascholing en verdieping.

School voor Spiritualiteit

Voorheen organiseerde het Titus Brandsma Instituut de opleiding Geestelijke Begeleiding zelf onder de noemer School voor Spiritualiteit. Vanaf 1017 is de organisatie overgedragen aan de PThU. Ook de opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit wordt niet meer als zodanig georganiseerd. Wij bieden de inhoud van deze opleidingen nu aan in onze collegereeksen rond spiritualiteit en de mystieke traditie.