Back to Top

Studies in Spirituality

 

Sinds 1991 vormt Studies in Spirituality het internationale wetenschappelijke forum voor de studie van spiritualiteit. Het tijdschrift wordt door het Titus Brandsma Instituut uitgegeven en verschijnt eens per jaar.

Studies in Spirituality stelt zich als doel wetenschappelijke en specialistische artikelen over spiritualiteit en mystiek te publiceren, om daarmee het onderzoek naar spiritualiteit – als een wetenschap die in continu gesprek staat met andere disciplines – te stimuleren.

Spiritualiteit is een wetenschap met een eigen object van onderzoek en een eigen methodologie. Het spectrum van dit onderzoek is zeer breed: theoretische vragen naar spiritualiteit en mystiek, fundamentele aspecten en fenomenen van spirituele omvorming, en belangrijke personen en periodes in de verschillende spirituele tradities.

Het vakgebied spiritualiteit staat echter niet op zichzelf, maar beweegt zich in een voortdurend gesprek met andere wetenschappen die bij kunnen dragen in het ophelderen van spirituele vragen en problemen. Studies in Spirituality bevat de weerslag van de actuele wetenschappelijke discussie over spiritualiteit.

Redactie

Titus Brandsma Instituut Nijmegen
Prof. Dr. C.J. Waaijman
Dr. I.M.K. Bocken

Adviesraad

Prof. Dr. A. Cacciotti, Pontifical University Antonianum Rome
Prof. Dr. M. Canévet, University of Strasbourg (Em.)
Prof. Dr. J. Dan, Hebrew University of Jerusalem (Em.)
Prof. Dr. E. Dreyer, Fairfield University
Prof. Dr. K. Egan, Saint Mary’s College Notre Dame (Em.)
Prof. Dr. R. Elior, Hebrew University of Jerusalem
Prof. Dr. A. Geels, Lund University
Prof. Dr. J. Hogg, Salzburg University (Em.)
Prof. Dr. C. Kourie, University of South Africa Johannesburg (Em.)
Prof. Dr. B. McGinn, University of Chicago (Em.)
Prof. Dr. S. Schneiders, Jesuit School of Theology Berkeley
Prof. Dr. P. Sheldrake, Cambridge Theological Federation

Redactiesecretariaat

Studies in Spirituality
T.a.v. Wendy Litjens
Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT  Nijmegen
Nederland
e-mail: SIS@titusbrandsmainstituut.nl

Richtlijnen voor auteurs

Stuur a.u.b. een elektronische versie van uw artikel naar het redactiesecretariaat:
Mw. Drs. W.M. Litjens
Titus Brandsma Instituut
SiS@titusbrandsmainstituut.nl

De deadline voor het inzenden van artikelen voor het komende nummer (28/2018) is inmiddels verstreken. De deadline voor het daaropvolgende nummer (29/2019) is 1 februari 2019.

Lees a.u.b. eerst de Editorial Guidelines voordat u uw artikel stuurt.

Uitgave 27/2017

Studies in Spirituality 27 bevat de volgende artikelen. Er is ook een overzicht met samenvattingen van alle artikelen.

Artikelen:

David T. Bradford

The Cognitive Mysticism of Reciprocal Awareness in Symeon the New Theologian, Teresa of Avila, Theoleptos of Philadelphia, and a Modern Ascetic

Nicholas O. Pagan

Gao Xingjian’s One Man’s Bible – Engaging with Literature as a Spiritual Activity

Hannah Wortzman

The Rape of Eve and its Spiritual Connotations in Early Jewish and Gnostic Literature

Rico Sneller

Son of God – Between Ashkenazic Hasidim and Meister Eckhart

Jean-Pierre Fortin

Prayerful Spirituality as Experiential Theology – Teresa of Avila’s Mystical Transposition of Augustine’s Confessions

Macario Ofilada Mina

Spirituality, Truth, Mystagogy – Introduction to the Episteme of Spirituality from the Teachings of Saint Teresa of Jesus

Willem Marie Speelman

Spirituality of the Incarnation

Delphine Rabier

Les trois degrés de la vision selon Ruysbroeck l’Admirable et les bergers du Triptyque Portinari de Hugo van der Goes

Sylvain Camilleri

Remarques sur la parole chez Johann Georg Hamann

Terje Sparby

Rudolf Steiner’s Conception of Meditation and Spirituality – Connecting Divinity and Nature through the Human Being

Julia S. Whelan

Spiritual Renewal in Jeremiah’s Call – A New Look at ‘Uproot and Tear Down, Destroy and Demolish, Build and Plant’

Michael Chung

A Pauline Definition of Spiritual Formation

Robyn Wrigley-Carr

Echoes of Von Hügel in the Spiritual Direction of Evelyn Underhill

Michael Zammit

Thomas Merton – Casting Out the Noonday Demon

Peter Tyler

Swami Abhishiktananda and the Possibility of Christian Sannyāsa

Book notices

On the authors