Home »

 

Studies in Spirituality

 

Sinds 1991 vormt Studies in Spirituality het internationale wetenschappelijke forum voor de studie van spiritualiteit. Het tijdschrift wordt door het Titus Brandsma Instituut uitgegeven en verschijnt eens per jaar.

Studies in Spirituality stelt zich als doel wetenschappelijke en specialistische artikelen over spiritualiteit en mystiek te publiceren, om daarmee het onderzoek naar spiritualiteit – als een wetenschap die in continu gesprek staat met andere disciplines – te stimuleren.

Spiritualiteit is een wetenschap met een eigen object van onderzoek en een eigen methodologie. Het spectrum van dit onderzoek is zeer breed: theoretische vragen naar spiritualiteit en mystiek, fundamentele aspecten en fenomenen van spirituele omvorming, en belangrijke personen en periodes in de verschillende spirituele tradities.

Het vakgebied spiritualiteit staat echter niet op zichzelf, maar beweegt zich in een voortdurend gesprek met andere wetenschappen die bij kunnen dragen in het ophelderen van spirituele vragen en problemen. Studies in Spirituality bevat de weerslag van de actuele wetenschappelijke discussie over spiritualiteit.

Redactie

Titus Brandsma Instituut Nijmegen
Prof. Dr. C.J. Waaijman
Dr. I.M.K. Bocken

Adviesraad

Prof. Dr. A. Cacciotti, Pontifical University Antonianum Rome
Prof. Dr. M. Canévet, University of Strasbourg (Em.)
Prof. Dr. J. Dan, Hebrew University of Jerusalem (Em.)
Prof. Dr. E. Dreyer, Fairfield University
Prof. Dr. K. Egan, Saint Mary’s College Notre Dame (Em.)
Prof. Dr. R. Elior, Hebrew University of Jerusalem
Prof. Dr. A. Geels, Lund University
Prof. Dr. J. Hogg, Salzburg University (Em.)
Prof. Dr. C. Kourie, University of South Africa Johannesburg (Em.)
Prof. Dr. B. McGinn, University of Chicago (Em.)
Prof. Dr. S. Schneiders, Jesuit School of Theology Berkeley
Prof. Dr. P. Sheldrake, Cambridge Theological Federation

Redactiesecretariaat

Studies in Spirituality
T.a.v. Wendy Litjens
Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT  Nijmegen
Nederland
e-mail: SIS@titusbrandsmainstituut.nl

Richtlijnen voor auteurs

Stuur a.u.b. een elektronische versie van uw artikel naar het redactiesecretariaat:
Mw. Drs. W.M. Litjens
Titus Brandsma Instituut
SiS@titusbrandsmainstituut.nl

De deadline voor het inzenden van artikelen voor het komende nummer (27/2017) is 1 februari 2017.

Lees a.u.b. eerst de Editorial Guidelines voordat u uw artikel stuurt.

Uitgave 26/2016

Studies in Spirituality 26 zal de volgende artikelen bevatten. Er is ook een overzicht met samenvattingen van alle artikelen.

Artikelen:

Bernd Jaspert

‘Spiritualität’ in deutschen theologischen Lexika des 21. Jahrhunderts

Henk Barendregt

Keys to Two Intimacies – Mathesis and Mysticism

Janet Ruffing

‘They Say that We Are Wound with Mercy Round and Round’ –The Mystical Ground of Compassion

Marie Baird

Toward a Kenotic Model of Spiritual Subjectivity

David T. Bradford

Mystical Process in Isaac the Syrian – Tears, Penthos, and the Physiology of Dispassion

Ben Schomakers

An Eternal Incorrigible Metaphysician – Decoding the Christology of Pseudo-Dionysius the Areopagite

Rachel Elior

The unknown mystical history of the festival of Shavu’ot

Martina Roesner

Producing Life – Meister Eckhart, Postmodern Spirituality, and the ‘Poverty of Thought’

Michael McGlynn

The Salmon of Knowledge, The Cloud of Unknowing, And Other Accounts of Instant Knowing

Neil Pembroke

Ironic Imagination and Luther’s Mystical Bridal Imagery

Timothy W. O’Brien

‘Con Ojos Interiores’ – Ignatius of Loyola and the Spiritual Senses

Elissa Cutter

Eating and Drinking Condemnation – Jansenist and Puritan Spiritualities of Communion

Thomas Quartier

Spirituality: Engagement and Reflection – Dialogical Explorations among Practitioners and Intellectuals

Bin Song

Political Mysticism and Political Theology of Dorothee Sölle

Peter Jansen, Jan van der Stoep, Jozef Keulartz & Henk Jochemsen

Notions of the Sublime – A Case Study into Layers of Depth in Experiences of Nature

Daniel Meyer-Dinkgräfe

Holistic Experience of Opera and the International Opera Theater (IOT)

Book notices
On the authors

Studies in Spirituality (ISSN 0926-6453) verschijnt jaarlijks in een bundel van ongeveer 300 pagina’s en wordt uitgegeven door Peeters Publisher’s.

Studies in Spirituality is zowel in gedrukte als in elektronische vorm verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Studies in Spiritualitity of een kijkje nemen op de website van de uitgever.

U kunt het tijdschrift bestellen bij uitgeverij Peeters.