Back to Top

Speling

Spiritualiteit voor het voetlicht te krijgen, daar gaat het om. Wat leeft er? Welke geest is er te herkennen? Wat bezielt ons? Daarbij gaat Speling creatief en kritisch te werk. Speling, de naam zegt het al, probeert ruimte te maken in dichtgeslibde situaties en heeft oog voor het speelse. Ieder nummer bevat een beschrijving van de thematiek, een belichting vanuit de geschiedenis, mystieke teksten met achtergrondinformatie, eigentijdse ervaringen en visies, aansluitende kunstuitingen en hedendaagse illustraties.

Betrokken blijven

Jaarthema 2016

Wanneer we het journaal volgen en de krant lezen, worden we overstelpt met opinies. In de politiek is het een en al botsende meningen en bevochten standpunten. Dat is de oppervlakte. Het moet allemaal gebeuren, maar Speling hoeft daarin geen partij mee te spelen.

Als we na het aanhoren van de kakafonie een stapje terug doen en kijken wat er onder de direct zichtbare laag nou eigenlijk leeft, dan zien we een samenleving die in een intense zoektocht betrokken is. Geweldsuitingen en verhitte debatten komen als vuurspetters en lava naar buiten, maar in de onderstroom gloeit het magma van het verlangen naar vrede, de grote vragen en het onbehagen. De laatste jaren weer in verhevigde vorm.

Moet Speling zich daar wél roeren? Ja, maar met in achtneming van onze eigen stijl en insteek. Dodelijke ernst mag buiten blijven, ook bij de grote vragen. In alle betrokkenheid is enige distantie niet verkeerd, die heeft zijn plek in de christelijke traditie (relativering, gelatenheid, meditatio mortis). Het gaat om betrokkenheid, maar ook over de vraag hóe we betrokken kunnen en willen zijn.  Met een spirituele bril kijken naar hoe wij staan in de wegwerpmaatschappij, te midden van agressie, in kwetsbaarheid en chaos.

nr. 1: Gaan we voor duurzaamheid?

nr. 2: Omgaan met agressie

nr. 3: Het kwetsbare in de ogen zien

nr. 4: De desoriëntatie aandurven

 

Inhoudsopgave vierde nummer (2016/4)

Anke Roder – Bij het omslag

Redactie – Desoriëntatie aandurven

Kees Waaijman – Betrokkenheid: een naam voor God?

Erik Dyckhoff – Soms kan vluchten niet meer

Jan Terlouw – Zijn we de weg kwijt?

Peter Nissen – Desoriëntatie in zingeving. Een verkenning van de horizon

Gerben Heitink – Een kerk in verwarring

Tanja van Leeuwen – Waar halen leerkrachten hun waarden vandaan?

Pierre Marnette – ‘Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag.’

Paula Tielemans – Zie jij (ook) wat ik zoek? Leven met dementie

Annemarieke van der Woude – Verwarring?

Door Brouns-Wewerinke – Natuur en ruimte in het werk van Anke Roder

Karin de Leeuw – Boeken als bakens

Annette van Dijk – ‘Mi gruwelt, dat ic leve’

Jos Huls – Gods rotstreek in een notendop. Over twee gedichten van Joost Zwagerman

Loet Swart – Sturing en ontregeling in het mystieke landschap

Door Brouns-Wewerinke – Als het erop aankomt. (Des)oriëntatie in Matteüs

Ria van den Brandt – Vermist

Speling

Driemaandelijks tijdschrift voor bezinning
Uitgeverij Gianotten, Tilburg.

Redactie

Ria van den Brand
Door Brouns-Wewerinke
Sanny Bruijns
Frans Maas
Peter Nissen
Loet Swart
Kees Waaijman
Joost de Wert
Annemarieke van der Woude

Abonnementen

Speling verschijnt vier maal per jaar. Een abonnement kost 27,50 euro en loopt van januari tot december. Losse nummers: 11,00 euro (+ 2 euro porto). Abonneren of een los nummer bestellen kan via www.speling.nl.