Back to Top

Geert Grote Werken

Geert Grote (Opera Omnia)

Het editieproject Gerardi Magni Opera Omnia valt onder het Project Moderne Devotie binnen het Titus Brandsma Instituut.Doel van het project is het maken van een kritische editie van het volledige oeuvre van Geert Grote, met inleidingen. Geert Grote is de grondlegger van de 14e-eeuwse hervormingsbeweging binnen de Kerk, die onder de naam Moderne Devotie bekend is.

Al vroeg heeft men het belang ingezien van edities van de voornaamste door Geert Grote geschreven werken. Een deel hiervan is vanaf de eerste helft van de 19e eeuw uitgegeven, een ander deel is echter tot op heden nog nooit in druk verschenen. In de jaren ’30 van de 20e eeuw ondernam de toenmalige Nijmeegse hoogleraar Titus Brandsma (1881 – Dachau 1942) een eerste poging de Opera Omnia van deze voor het katholieke denken zo belangrijke Nederlander uit de Middeleeuwen het licht te doen zien, een poging die destijds vanwege verschillende oorzaken gestrand is, maar die sinds 1989 vanwege het Titus Brandsma Instituut nieuw leven is ingeblazen.

Het editieproject Gerardi Magni Opera omnia wordt begeleid door een redactieraad, die bestaat uit personen die op het gebied van de ecdotiek hun sporen hebben verdiend.

Redactieraad

E.C. Coppens, Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter
R.H.F. Hofman, Titus Brandsma Instituut Nijmegen, secretaris.

Leden

R.Th.M. van Dijk, Titus Brandsma Instituut Nijmegen
Á.P. Orbán, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
P. Verdeyen, UFSIA – Universiteit Antwerpen
H. Kienhorst, Universiteit Utrecht.

Adviseurs

A.G. Weiler, Radboud Universiteit Nijmegen
L. Jocqué, Corpus Christianorum Steenbrugge
K. Waaijman, Titus Brandsma Instituut Nijmegen.