Back to Top

Onderzoek

Het Titus Brandsma Instituut nadert zijn vijftigste verjaardag. Dit is een moment om naar nieuwe horizonten te kijken, vanuit de oorspronkelijke bestemming, maar ook vanuit wat gelukt en mislukt is in de afgelopen jaren en decennia. Het Wetenschapsplan 2017-2021 gaat uit van een bezinning op de corebusiness van het instituut, tegen de achtergrond van nieuwe ontwikkelingen in kerk en samenleving. Hoewel ook de rest van de universitaire wereld nu langzaam valorisatie leert kennen, heeft het wetenschappelijk onderzoek aan ons instituut heeft altijd al een eigen kleur gehad door de uitdrukkelijke betrokkenheid op de maatschappelijke praktijk, ‘ten dienste van kerk en samenleving’ zoals het in het mission statement genoemd wordt. In de bijna vijftigjarige geschiedenis heeft het instituut kennis opgedaan van alle mogelijke valkuilen die deze missie met zich meebrengt. Deze ervaring kan goed gebruikt worden om juist nieuwe kansen te benutten die uit deze uitdrukkelijke betrokkenheid op de praxis voortvloeien. Dit wetenschapsplan is tot stand gekomen door veelvuldig overleg binnen het instituut, vooral binnen de wetenschapscommissie. Het is enerzijds uitdrukking van wat er leeft en wat er gedaan wordt, maar anderzijds wil het ook een horizon schetsen voor keuzes die in de nabije toekomst gemaakt moeten worden. Men zou het Wetenschapsplan 2017-2021 als een landkaart kunnen beschouwen die men alleen maar bovenhaalt wanneer men voor een tweesprong staat en aarzelt welke kant het op moet. Tevens wil het als ijkpunt gelden bij de diverse evaluatie-momenten die zich voor de verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten gedurende de volgende vijf jaar zullen aandienen.