Back to Top

ANBI

Gegevens ANBI-status
Naam: Stichting Titus Brandsma Instituut
Fiscaal nummer: 002969294
Contactgegevens: Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT  Nijmegen
Tel. 024 3612162
E-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

De bestuursleden van het Titus Brandsma Instituut ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die zij als bestuurslid voor het Instituut verrichten. Beloning van de medewerkers van het instituut, daar waar in dienst van het instituut, geschiedt volgend de CAO Bijzondere Universiteiten.

 

De samenstelling van het bestuur

prof. mr. C. J. H. Jansen, voorzitter
mr. drs. Q.J.M. Kramer, secretaris
mr. A. I. M. van Berkum, penningmeester
mw. drs. C. M. van den Heuvel
J. H. M. Brouns, o.carm.
drs. B. T. Huitema, c.m.m.
mw. drs. M. L. Fisscher-Peters MEd

 

De doelstelling van het Instituut

Het Titus Brandsma Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geĆÆnteresseerd publiek. Het Titus Brandsma Instituut, opgericht in 1968 op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Radboud Universiteit en de Karmelprovincie, staat al 50 jaar nationaal en internationaal hoog aangeschreven. Twintig zeer bevlogen en gepassioneerde medewerkers vormen vandaag de dag het gezicht van het TBI.

 

Onderzoek en onderwijs

Het Titus Brandsma Instituut verenigt wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Wij bestuderen de grondslagen, geschiedenis en de thematiek van historische en hedendaagse vormen van christelijke mystiek en spiritualiteit. De studie van de spirituele cultuur in verleden en heden, en van de verschillende manieren waarop mensen aan hun geestelijke zoektocht vorm en inhoud hebben gegeven, staat bij het TBI centraal.

 

Informatie over onze activiteiten in 2017 vindt u in het Titus Brandsma Instituut Jaarverslag 2017.

De financiƫle verantwoording vindt u in het Financieel Jaarraport 2017.

De verantwoording van onze wetenschappelijke activiteiten leest u in het Wetenschapsplan 2017-2021.