Back to Top

ANBI

Gegevens ANBI-status

Naam: Stichting Titus Brandsma Instituut
Fiscaal nummer: 002969294
Contactgegevens: Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT  Nijmegen
Tel. 024 3612162
E-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:
De bestuursleden van het Titus Brandsma Instituut ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die zij als bestuurslid voor het Instituut verrichten. Beloning van de medewerkers van het instituut, daar waar in dienst van het instituut, geschiedt volgend de CAO Bijzondere Universiteiten.

De samenstelling van het bestuur:
prof. mr. C. J. H. Jansen, voorzitter
mr. drs. Q.J.M. Kramer, secretaris
mr. A. I. M. van Berkum, penningmeester
mw. drs. C. M. van den Heuvel
J. H. M. Brouns, o.carm.
drs. B. T. Huitema, c.m.m.
mw. drs. M. L. Fisscher-Peters MEd

 

De doelstelling van het Instituut:

Mission statement

De academische studie van de spiritualiteit in het licht van de joodse en christelijke traditie in verleden en heden, ten dienste van Kerk en samenleving door middel van publicaties, onderwijs en vorming.

Informatie over de uitgeoefende activiteiten kunt u vinden in het Titus Brandsma Instituut Jaarverslag 2017.

De financiƫle verantwoording vindt u in het Financieel Jaarraport 2017.

Het Wetenschapsplan 2017-2021, zoals goedgekeurd door het bestuur van het Titus Brandsma Insituut, zal tevens als beleidsplan dienen.