Back to Top

Inhoud en doelstelling 2013-2015

Inhoud

Veel mensen gaan op een bepaald punt in hun leven op zoek naar hun diepste Zelf. Dit is veelal een intensieve, persoonlijke zoektocht. Wie ben ik werkelijk, wat is mijn roeping, mijn bestemming? Vragen waar slechts moeilijk een antwoord op te vinden is. Het betekent dat de persoon in een geduldig en soms weerbarstig zoekproces contact maakt met een werkelijkheid die zich aan het oog en het rationele denken onttrekt. De joods-christelijke traditie vat dit samen in de vraag: wie ben ik in de ogen van ‘God’? Ben ik mijn eigen project of ben ik op een weg gezet die ik slechts gaandeweg en met vallen en opstaan ga ontdekken? De geestelijke weg wordt getekend door grote geraaktheid, maar kent ook dorheid en verlatenheid.

De opleiding Geestelijke Begeleiding is bedoeld voor iedereen die vanuit werkelijke bezieling anderen wil begeleiden op hun geestelijke weg. Dit kan zijn op het terrein van de zorg, justitiële instellingen, het bedrijfsleven, onderwijs, pastoraat of religieuze instituten. Kortom, in iedere omgeving waar mensen op zoek zijn naar zingeving en verdieping van hun leven en werk.

Tijdens de opleiding leert u spirituele processen in mensen te herkennen en bevorderen en u werkt aan uw eigen mystagogische bewustwording.

Theoretische kennis enerzijds en praktische vaardigheden anderzijds vormen de evenwichtige fundamenten van waaruit de opleiding wordt opgebouwd. Het perspectief gedurende de hele opleiding is steeds het mystagogisch leren kijken en denken. Mystagogie is gericht op de processen van bewustwording van Gods werking in leven en werk van iedere dag. Tijdens het ochtendprogramma en het practicum in de middagen werkt u groepsgewijs aan uw leerdoelen. Aan uw individuele leerdoel werkt u middels leerbegeleiding, supervisie, stage en scriptie.

Naast contactonderwijs speelt de digitale leeromgeving een belangrijke rol in de studie. Op onze afgeschermde site vindt u het lesmateriaal en alle andere gegevens die voor de voortgang van uw studie van belang zijn. Bovendien heeft u op onze digitale leeromgeving de mogelijkheid met docenten en uw medestudenten te overleggen.

Het groepsprogramma duurt twee jaar. Het individuele programma start in het eerste jaar van de opleiding en duurt twee tot drie jaar. De studie wordt afgesloten met een diploma.

Doelstellingen

In de opleiding Geestelijke Begeleiding verwerft u kennis en ontwikkelt u vaardigheden en attitudes om anderen te begeleiden in hun relatie tot God. Vanuit kennis van de (christelijke) traditie van spiritualiteit en mystiek leert u:

  1. Geestelijke begeleiding en spirituele groeiprocessen in een theoretisch kader te plaatsen;
  2. Theoretische kennis te vertalen naar praktische richtlijnen;
  3. In een begeleidingssituatie, luisterend en interveniërend, bij de ander het bewustzijn van de relatie met God te verhelderen en te ontwikkelen;
  4. Momenten van kritische reflectie te integreren in de praktijk van begeleiding;
  5. In het verhaal van de ander het verschil te onderkennen tussen wat van de de mens is en wat van God;
  6. Te kijken naar de eigen houding, mogelijkheden en beperkingen en hoe daar als begeleider adequaat mee om te gaan.