Back to Top

Voorwaarden voor toelating 2013-2015

Wij verwachten van de student dat deze:

  1. een afgeronde HBO- of academische opleiding heeft;
  2. werkgerelateerde ervaringen heeft met (geestelijke) begeleiding of zich daar concreet op voorbereidt;
  3. in staat is te reflecteren op de implementatie van spiritualiteit in de eigen (werk)omgeving;
  4. digitaal aangeboden lesstof en de daarbij behorende opdrachten via de computer kan uitvoeren;
  5. bereid is eigen ervaringen in te brengen en daarover te reflecteren.