Back to Top

Docenten 2013-2015

De docenten van het ochtendprogramma worden uiterlijk vier weken voor aanvang van het betreffende collegeblok bekend gemaakt.

De docenten van het practicum worden uiterlijk vier weken voor aanvang van de studie bekend gemaakt via deze website.

Drs. Corrie van Baal, karmeliet, studeerde orthopedagogiek in Utrecht. Volgde een managementopleiding, een opleiding kwaliteitszorg, in 2009 de opleiding geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut. Zij werkte bij de Pompestichting (tbs-kliniek), sinds oktober 2012 is zij medewerker bij het Titus Brandsma Instituut, opleiding Geestelijke Begeleiding.
Corrie van Baal is practicumbegeleider.

 

Hein Blommestijn

 

Prof. dr. Hein Blommestijn, karmeliet, studeerde spiritualiteit en psychologie in Parijs en Rome, waar hij promoveerde. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en hoogleraar in de mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te Rome. Hij is redacteur van Studies in Spirituality.
Naast coördinator van de School voor Spiritualiteit is Hein Blommestijn ook docent binnen het ochtendprogramma.

 

Inigo Bocken

 

Dr. Inigo Bocken studeerde filosofie, godsdienstwetenschappen en mediëvistiek in Antwerpen en Leuven. Hij promoveerde in 1997 in Nijmegen op een proefschrift over Nicolaus Cusanus. Hij is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut Nijmegen en universitair docent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Inigo Bocken is docent in het ochtendprogramma.

 

Anne-Marie Bos

 

Dr. Anne-Marie Bos, karmeliet, studeerde theologie in Utrecht. Zij volgde een opleiding voor het leiden van bibliodrama. Zij werkt aan een proefschrift over bijbelse spiritualiteit in afbeeldingen. Vanaf eind 2011 is zij wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
Anne-Marie Bos is docent in het ochtendprogramma.

 

Charles Caspers

 

Dr. Charles Caspers is theoloog-kerkhistoricus. In 1992 promoveerde hij in Utrecht op een proefschrift over de vroomheid in de late middeleeuwen. Momenteel is hij als wetenschappelijk secretaris verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, waar hij onder meer onderzoek verricht naar de geschriften van Thomas van Kempen. Samen met Peter Jan Margry publiceerde hij het vierdelige lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland (1997-2004).
Charles Caspers is docent in het ochtendprogramma.

 

 

Drs. Toon Cents, 60 jaar, sinds 2005 werkzaam als geestelijk verzorger bij Dimence (een instelling voor geestelijke gezondheidszorg) in Overijssel. Daarvoor was hij ruim 30 jaar werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige/psychotherapeut bij het RIAGG. In 2005 is hij afgestudeerd aan de KTU als pastoraal theoloog en hij heeft de opleiding geestelijke begeleiding aan het TBI afgerond in 2010.
Toon Cents is practicumbegeleider.

 

 

Beatrijs Corveleyn OSC werkte voor ze claris werd, jarenlang als catechete voor adolescenten en volwassenen. Daarnaast was zij actief in parochiaal en dekenaal verband. Zij is magistra binnen haar communiteit De Bron, in Nijmegen. Zij is mede-auteur van franciscaanse boeken en al een leven lang geboeid en gefascineerd door Dag Hammarskjöld.
Beatrijs Corveleyn is docent in het ochtendprogramma.

 

Krijn Pansters

 

Dr. Krijn Pansters studeerde geschiedenis en theologie aan de Radboud Universiteit en is gepromoveerd medewerker van het Franciscaans Studiecentrum aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceert op het gebied van de laatmiddeleeuwse geschiedenis en theologie, met name over deugdethiek en spiritualiteit van de minderbroeders, theologie en spiritualiteit van de kartuizers, en Moderne Devotie.
Krijn Pansters is docent in het ochtenprogramma.

 

Dr. Thomas Quartier (1972) doceert Rituele en Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gastprofessor voor Monastieke Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Pauselijke Hogeschool van de Benedictijnen Sant Anselmo in Rome. Hij is tevens wetenschappelijke medewerker van het TBI voor maatschappelijke spiritualiteit. Hij publiceerde over liturgie en de dood, rouwrituelen en over liturgische spiritualiteit, voornamelijk in de Benedictijnse traditie. Daarnaast verricht hij onderzoek naar monastieke spiritualiteit in de huidige samenleving.
Thomas Quartier is docent in het ochtenprogramma.

 

Jacques Scholte

 

Jacques Scholte, marist, volgde de sociale academie en de opleiding T.f.C. (Training for Coachers). Hij is beschikbaar als gespreksleider op kapittels en begeleidt veranderingsprocessen. Hij is adviseur van besturen van religieuze instituten.
Jacques Scholte is practicumbegeleider.

 

 

Mr. Wendela Vuylsteke-van Ravels, 58 jaar, juriste, communicatietrainer, geestelijk begeleider, getrouwd, moeder van drie volwassen kinderen, wonend in Velp. Zij heeft vanaf 2003 geestelijke begeleiding gestudeerd aan het TBI, is afgestudeerd in 2006. Zij is lid van de beroepsvereniging “Gaandeweg” en lid van de  beroepsvereniging ” Spiritual Directors in Europe”.
Wendela Vuyksteke is practicumbegeleider.

 

Kees Waaijman

 

Prof. dr. Kees Waaijman, karmeliet, studeerde filosofie en theologie. Hij promoveerde op De mystiek van ik en jij (1976) en schreef een commentaar op de psalmen (1979-1991). Hij schreef het Handboek Spiritualiteit (2000), dat in verschillende talen is vertaald. Hij heeft als aandachtsveld bijbelse spiritualiteit, joodse mystiek en theorievorming met betrekking tot spiritualiteit en mystiek. Vanaf 1974 is hij medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Van 1989 tot 2007 was hij hoogleraar spiritualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij redacteur van Speling en Studies in Spirituality.
Kees Waaijman is docent in het ochtendprogramma.

 

Huub Welzen

 

Dr. Huub Welzen, karmeliet, studeerde theologie te Nijmegen, met als specialisatie exegese van het Nieuwe Testament. Hij volgde een supplementaire pastorale vorming en een opleiding voor het leiden van bibliodrama. Na zijn doctoraal was hij enkele jaren werkzaam als pastoraal werker. Van 1982 tot 1986 was hij in dienst bij ZWO. In 1987 promoveerde hij op het proefschrift Lucas, evangelist van gemeenschap. Vanaf 1991 is hij wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut op het gebied van Bijbelse spiritualiteit. In 2011 verscheen van zijn hand Belichting van het Bijbelboek Lucas.
Huub Welzen is docent in het ochtendprogramma.

 

Peter Westerman

 

Drs. Peter Westerman, marist, studeerde theologie en filosofie te Rome, Nijmegen en Leuven. Hij was van 1969 tot 1977 wetenschappelijk medewerker filosofie aan de KUN. Van 1977 tot 1991 doceerde hij aan groot-seminaries in de Stille Zuidzee. Na opleidingswerk te Leuven was hij vanaf 1993 lid van het hoofdbestuur van de Paters Maristen te Rome. In 2002 verhuisde hij naar Berlijn waar hij pastoraal werk voor Aids patiënten combineerde met een Filosofie Café. Sinds 2005 geeft hij geestelijke begeleiding en retraites, o.a. over Ruusbroec.
Peter Westerman is docent in het ochtendprogramma.