Back to Top

Deelprogramma 2013-2015

OPGEVEN ALS TOEHOORDER IS NOG MOGELIJK VOOR BLOK 8!!!

Spiritualiteitsonderwijs

Bent u op zoek naar theoretische verdieping? Wilt u zich graag wat verder verdiepen in een bepaalde mystieke auteur of een spiritueel thema? Dan zijn onze colleges Mystieke Tekstlezing en Thematiek wellicht iets voor u.
In de colleges Mystieke Tekstlezing komen een aantal ‘ervaringsdeskundigen’ van de bewustwordingsprocessen van de geestelijke weg uit verschillende periodes en spirituele tradities aan het woord. Hun beschrijvingen en reflecties reiken denkmogelijkheden en taal aan die vragen om een creatieve vertaling naar hedendaagse bewustwordingsprocessen.
In de colleges Thematiek worden verschillende aspecten verkend van de weg van bewustwording van de innerlijke werkelijkheid, de logica daarvan en de inbedding in levende spirituele tradities.

Per leerjaar bespreken wij vier thema’s. Deze thema’s worden elk in zes ochtenden uitgediept. In deze ochtenden woont u een college Mystieke Tekstlezing en een college Thematiek bij. U kunt zich per thema inschrijven. De colleges worden gegeven op de woensdagochtend in het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. Voor aanvang van het betreffende thema krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving, waar u het lesmateriaal kunt downloaden. Ook mag u desgewenst eindopdrachten maken.

Het Spiritualiteitsonderwijs is VGVZ geaccrediteerd.

 

Blok 8: In gesprek met de context

Mystieke tekstlezing: Dag Hammarskjøld
Het leven van Dag Hammarskjöld laat ons zien hoe een mens, vaak op een zeer eenzame weg maar in grote trouw aan zijn eigen innerlijke proces, in een maatschappij die van God los lijkt te zijn gekomen, zijn leven, zijn zijn, zijn arbeid en inzet, zijn betrokkenheid op de uiterlijke wereld laat bepalen door zijn relatie met God. We verkennen – aan de hand van het voorbeeld van Dag Hammarskjöld – in deze collegereeks het veranderingsproces van de godzoekende mens, en de consequenties hiervan in de verschillende velden van het maatschappelijk leven waarin hij zich begeeft.
Docent: Beatrijs Corveleyn

Thematiek: Spiritualiteit in maatschappelijke contexten
In de moderne samenleving lijkt de spiritualiteit geen vanzelfsprekende vaste plaats meer te kunnen claimen. Toch lijken mensen in verschillende professionele en maatschappelijke contexten steeds opnieuw de nood aan spiritualiteit uit te spreken. Meer nog lijken verschillende maatschappelijke activiteiten op een onverwachte manier gedragen te worden door een geestelijk gehalte. In deze cursus wordt het maatschappelijke leven bekeken vanuit het gezichtspunt van dit geestelijke gehalte en wordt gezocht naar een manier om de (vaak impliciete) spirituele inhoud te expliciteren en te verdiepen.
Docent: Inigo Bocken

Data: 15, 22 en 29 april, 13, 20 en 27 mei 2015.
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Kosten: 400 euro

Aanmeldingsformulier Spiritualiteitsonderwijs 2013-2015