Back to Top

Partners

Het Titus Brandsma Instituut werkt samen met verschillende instellingen:

 

Instellingen die het Titus Brandsma Instituut hebben gesticht en in stand houden:

De Radboud Universiteit Nijmegen (RU), een op katholieke grondslag, internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit.

De Karmelorde (O.Carm.), een internationale religieuze gemeenschap die zich in het bijzonder toelegt op de beleving en de studie van de spiritualiteit.

 

Instellingen met wie het Titus Brandsma Instituut samenwerkt op het gebied van onderzoek en onderwijs, uitgaven en dienstverlening:

– De Stichting Carmelcollege, een verbond van scholen die door het verzorgen van een breed scala aan voortgezet onderwijs bouwt aan de maatschappij van morgen.

Sant’Anselmo (Rome), een Benedictijnse internationale universiteit, die samen met het Titus Brandsma Instituut een masterprogramma ‘Culturele Dimensies van Christelijke Spiritualiteit’ verzorgt.

Het Titus Brandsma Memorial (TBM), een vormings- en bezinningscentrum, dat spiritualiteit bevordert en het gedachtegoed van Titus Brandsma levend houdt.

– Het Nederlands Carmelitaans Instituut, instituut ten dienste van de studie van de geschiedenis en spiritualiteit van de Karmelorde.

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de koepelorganisatie van alle religieuze instituten in Nederland.

– De Katholische Akademie Schwerte, een academie voor onderzoek, volwasseneneducatie en dialoog. Eén van de onderzoekszwaartepunten is lekenspiritualiteit. Samen met het Titus Brandsma Instituut geeft de academie de serie Felderkundungen Laienspiritualität uit.

– Het Institute of Spirituality in Asia (ISA) (Manila), een instituut voor onderzoek naar spiritualiteit in Azië, met name in de Filippijnen. ISA verzorgt academisch onderwijs in verschillende instellingen.

– De Fakulteit Teologie van de University of the Free State (Bloemfontein), werkt samen met het Titus Brandsma Insituut op het gebied van Bijbelse spiritualiteit.

– De Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat zich onder andere bezig houdt met de filosofie van spiritualiteit.

– De Oblate School of Theology, San Antonio, Texas, is een universitaire inrichting met een eigen masteropleiding in spiritualiteit.

– Het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) verbindt de professionaliteit van verschillende maatschappelijke organisaties met spiritualiteit.

– Zowel Herman Westerink als Thomas Quartier zijn als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

– Met het KSGV werken we samen via de leerstoel van Herman Westerink in Leuven en in gezamenlijke studiedagen en publicaties.

– Samen met het onderzoeksplatform Religion and Transformation in Contemporary European Society (Universiteit Wenen) organiseren we conferenties en publicaties op het gebied van de studie van spiritualiteit.

Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, is de koepelorganisatie van schoolbesturen van het katholiek en christelijk onderwijs.

Vincent de Paul Center Nederland  – centrum voor sociale spiritualiteit.