Back to Top

Expertisebijeenkomsten 2013-2015

Als vorm van voortgezette vorming worden er tweemaal per jaar expertisebijeenkomsten georganiseerd rond een bepaald thema. Een expert op het betreffende vakgebied zal in een voordracht het terrein blootleggen. Daarna is er in intervisiebijeenkomsten de gelegenheid om de geboden inzichten te toetsen op hun mogelijkheden voor de eigen mystagogische praktijk.

De expertisebijeenkomsten vormen geen verplicht onderdeel van de studie maar kunnen facultatief en tegen een meerprijs gevolgd worden. Ze staan open voor studenten en oud-studenten van onze opleiding.

Meer informatie over de expertisebijeenkomsten (er zal een nieuw tabblad geopend worden in uw browser)