Back to Top

Over ons 2013-2015

Hein Blommestijn is als coördinator eindverantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding.

Inigo Bocken is als wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut nauw betrokken bij het onderwijs aan de School voor Spiritualiteit

Corrie van Baal is werkzaam in het middagprogramma van de opleiding en begeleidt de studenten bij hun individuele leerroute (leerbegeleiding, supervisie, stage en scriptie).

Wendy Litjens is studiesecretaris van de School voor Spiritualiteit. Zij is verantwoordelijk voor de praktische zaken in de opleiding Geestelijke Begeleiding. Zij is het eerste aanspreekpunt, van aanmelding tot afsluiting van de studie.

Lieneke Lok is beheerder van het Titus Brandsma Instituut en daarmee ook beheerder voor de School voor Spiritualiteit. Zij is aanspreekpunt wanneer het gaat om financiële zaken.

Henk Rutten is informatiemanager van het instituut. Hij is aanspreekpunt voor alle technische vragen (m.n. Blackboard).

Als U via e-mail contact wenst op te nemen met één van bovengenoemde personen, hoeft U slechts op hun naam te klikken.

v.l.n.r Inigo Bocken, Lieneke Lok, Henk Rutten, Frits Mertens (achter, gepensioneerd), Hein Blommestijn, Corrie van Baal, Wendy Litjens