Home »

 

Nieuws

 

Deelname als toehoorder School voor Spiritualiteit

Op woensdag 19 april 2017 start er een interessante reeks colleges met als thema De kunst van het leren. Meer informatie…

Diploma-uitreiking School voor Spiritualiteit

Vrijdag 17 maart 2017 sloten acht studenten op feestelijke wijze hun studie Geestelijke Begeleiding af. Meer informatie…

Studieweek mystiek 2017

Van 3 tot 6 juli 2017 verzorgt Ad de Keyzer de studieweek mystiek over Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus-Passion. More information…

Boekpresentatie Spiritualiteit op scherp

Op 22 maart vond er een boekpresentatie plaats van Spritualiteit op scherp. Meer informatie…

TBI-Lectuurseminarie

Op 31 januari 2017 is er een TBI-Lectuurseminarie gestart over Jacques Lacans Séminaire over mystiek en vrouwelijke seksualiteit. Op 4 april is de vierde bijeenkomst en deelnemen kan nog. Meer informatie…

TBI-lectures: Theo Salemink (26 april 2017)

Op 26 april aanstaande verzorgt Theo Salemink in de reeks TBI-lectures een lezing onder de titel Dichter/schilder Lucebert & mystiek. Beeldenstorm in de jaren vijftig. Schilders en dichters doen het! Meer informatie…

Nacht van de Mystiek 2017

Op 3 februari 2017 vond de derde Nacht van de Mystiek plaats. Lees het verslag nu met diashow! Meer informatie…

Studiedag Karl Jaspers

Vrijdag 17 februari 2017 vond er in Utrecht een studiemiddag plaats onder de titel Geestelijk gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring. Deze studiebijeenkomst wordt georganiseerd door het KSGV in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut. Meer informatie…

Kroniek van de Karmel

Op donderdag 26 januari 2017 werd in de Karmel van Boxmeer het eerste exemplaar van het boekwerk Kroniek van de Karmel in Nederland 1840 tot 1970 aangeboden aan de prior provinciaal, Jan Brouns. Meer informatie…

Feestelijke boekpresentatie in Amsterdam

Zaterdagmiddag 21 januari werd het boek van Charles Caspers en Peter Jan Margry over de lange (voor)geschiedenis van de Stille Omgang gepresenteerd. Meer informatie…

Studies in Spirituality jaargang 26 (2016) gepubliceerd

De nieuwste aflevering van Studies in Spirituality 26 (2016) is verschenen. Meer informatie…

Lezing Isabel Clarke

Het Titus Brandsma Instituut en de leerstoel Religie en Zorg van de Radboud Universiteit organiseren op 30 november 2016 een lezing door Isabel Clarke onder de titel ‘Beyond the God Spot: towards a psychology of transcendence’. Meer informatie…

TBI-fellowship

Students and scholars from over the world can join the TBI-fellowship platform… More information (English only)

Verslag Devotio conferentie

Oud-collega Krijn Pansters heeft een verslag geschreven van de Devotio conferentie die 26 en 27 oktober 2016 gehouden werd. En ook de bijgaande foto’s zijn van zijn hand. Meer informatie…

Devotio bezoekers aan Tituskapel

Bij het vooroverleg met de keynote speakers, prof. John van Engen (Notre Dame, USA) en prof. Nigel Palmer (Oxford, UK), past een bezoek aan Nijmegen en aan de Titus kapel. Meer informatie…

Nieuw boek van Huub Welzen

Bij Berne Media is een nieuw boek van Huub Welzen verschenen onder de titel Tasten naar het Geheim. Meer informatie...

Receptie Thomas a Kempis in Rusland

Als een van de mooie resultaten van het congres ‘Mystique Rhénane et Devotio Moderna’ (5 en 6 oktober 2016 in Metz, georganiseerd door prof. Marie-Anne Vannier in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut en de Cusanus Hochschule) is de ontmoeting met Antoine Lambrechts (OSB, Chevetogne) te vermelden. Meer informatie…

Benoeming Inigo Bocken

De wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, Inigo Bocken, is met ingang van oktober 2016 benoemd tot gewoon hoogleraar in de filosofie aan de Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. Zondag 16 oktober 2016 hield hij zijn inaugurele rede. Meer informatie…

 Overeenkomst met Benedictijnen

Prof. dr. Thomas Quartier OSB gaat onderzoek doen voor het Titus Brandsma Instituut vanuit de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Meer informatie…

Lezing Patrick Vandermeersch

Op maandagavond 10 oktober 2016 gaf Patrick Vandermeersch een lezing onder de titel Onder de leiding van Freud en Foucault. Meer informatie…

Program and Abstracts Conference Devotio

The program and abstracts of the conference Devotio. Individualization of religious practices in Western European Christianity (c. 1350 – c. 1550), Wednesday, 26 – Thursday, 27 October 2016, Radboud University, Nijmegen, are available now. More information… (English only)

Nieuwe wetenschappelijk secretaris

Met ingang van 1 september heeft het Titus Brandsma Instituut weer een wetenschappelijk secretaris, als opvolger van de gewaardeerde Charles Caspers. Meer informatie…

Lezing ‘Samen een kiemcel vormen!’

Op donderdagavond 15 september 2016 geeft Thomas Quartier in Boekhandel Dekker vd Vegt een lezing onder de titel ‘Samen een kiemcel vormen!’. Meer informatie…

Collatie, digitale nieuwsbrief over de Moderne Devotie

Als hoogleraar geschiedenis van de vroomheid was Titus Brandsma gefascineerd door de wijze waarop de moderne devoten zich toelegden op hun innerlijke ontwikkeling. Met hen deelde hij de overtuiging dat de godsrelatie bepalend is voor de relatie met de medemens en met de schepping. Vandaar dat hij zich inzette voor wetenschappelijk onderzoek naar de vele geschriften die de moderne devoten hebben vervaardigd. Door de bronnen – volgens de regels van het historisch-kritisch en filologisch ambacht – in het grotere verhaal te plaatsen wilde hij niet alleen zijn collega’s aan de universiteit maar ook de ‘gewone mensen’ bereiken.
In de voetsporen van zijn naamgever houdt ook het Titus Brandsma Instituut zich bezig met de bestudering van de Moderne Devotie. Dat doen wij eveneens ten dienste van zowel collega’s wereldwijd – bijvoorbeeld met de kritische editie van de werken van Geert Grote en de organisatie van een wetenschappelijk congres in oktober aanstaande – als van de veel grotere groep belangstellenden in eigen land. Van dat laatste getuigt de digitale nieuwsbrief die door het instituut wordt uitgegeven: Collatie. Onlangs is daarvan de 30-ste (!) aflevering verschenen.
Hierin kunt u lezen over academische verrichtingen, maar ook over een gezichtsreconstructie van Geert Grote, fiets- en wandelroutes langs voormalige kloosters van devoten, en de boodschap van de Navolging van Christus voor de hedendaagse jeugd. Door naar de nieuwsbrief…

Overlijden Tjeu Timmermans

Op dinsdag 28 juni 2016 is Tjeu Timmermans, lid van het dagelijks bestuur van het Titus Brandsma Instituut, overleden. Meer informatie…

Titus Brandsma Lezing 2016

De Titus Brandsma Lezing 2016 vond plaats op 10 juni en werd uitgesproken door Rik Torfs, rector van de KU Leuven! U vindt de lezing onder de titel Over God op de pagina Lezingen en het verslag op de pagina Titus Brandsma Lezing.

 

Studieweek Mystiek 2016

De Studieweek Mystiek 2016 zal gehouden worden van 11 t/m 14 juli 2016. Paul Mommaers en Anikó Daróczi zullen teksten van Hadewijch behandelen. Meer informatie…

Diploma-uitreiking School voor Spiritualiteit

Vrijdag 20 mei 2016 was er op Nieuw Hydepark in Doorn een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het afstuderen van een aantal deelnemers van de opleiding Geestelijke Begeleiding. Meer informatie…

 

Verslag Symposium Aufgabe und Bedeutung einer Gemeinschaft der Geschöpfe im Anschluss an Laudato Si’

Op zaterdag 28 mei 2016 heeft er in Huize Wylerberg in Beek-Ubbergen een door het Titus Brandsma Instituut georganiseerd symposium plaatsgevonden onder de titel Aufgabe und Bedeutung einer Gemeinschaft der Geschöpfe im Anschluss an Laudato Si’. Meer informatie…

 

Boekpresentatie Kiemcellen – Van klooster naar wereld

Op 16 juni wordt het nieuwe boek Kiemcellen. Van klooster naar wereld door Thomas Quartier osb in de Abdij van Berne in Heeswijk gepresenteerd. Meer informatie…

 

Verslag Conferentie Transforming Spirituality

Op 6 en 7 mei 2016 is het 25-jarig bestaan van Studies in Spirituality, het wetenschappelijk tijdschrift van het Titus Brandsma Instituut, gevierd met een conferentie. Meer informatie…

 

Lovende recensie Gerardi Magni Sermo ad clerum Traiectensem de focaristis

In het Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters Band DA 70-1 (2014) verscheen onlangs van de hand van Prof. N. Staubach een zeer lovende recensie over de jongste uitgave van de kritische editie van de werken van Geert Grote. Meer informatie… (PDF)

 

Studiedagen Ignatiaanse spiritualiteit

Op 3 en 4 maart vonden er studiedagen Ignatiaanse spiritualiteit plaats, georganiseerd door het Center for Catholic Studies en het Titus Brandsma Instituut. Meer informatie…

 

Lovende recensie ‘Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam’

Het boek van Charles Caspers en Rijcklof Hofman over de Heilige Liduina (1380-1433) heeft een zeer lovende recensie gekregen van Koen Goudriaan op de website van Signum, de contactgroep voor ‘sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen’ onder de titel ‘Een bovenaardse vrouw’.