Back to Top

Opzet van de opleiding

De Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit is een deeltijdopleiding. Ze bestaat uit acht modules die in een tijdsbestek van twee jaar gevolgd kunnen worden maar die ook over een langere periode uitgespreid kunnen worden. Indien u alle modules van de opleiding met succes heeft doorlopen behaalt u het diploma Maatschappelijke Spiritualiteit.

 

U kunt er ook voor kiezen een gedeelte van de opleiding te volgen. U kiest dan voor één of meer modules. Voor elke module die u met succes voltooit kunt u een deelcertificaat halen.

 

Elke module behandelt een thema dat op eigen wijze zicht geeft op de kern van de opleiding:

 

Jaar A (2015-2016) Jaar B (2016-2017)
Blok 1september – oktober  Taal voor spiritualiteit Vergroten van kennis en inzicht met betrekking tot taal die gebruikt wordt voor het verschijnsel spiritualiteit.  Opmerkzaamheid en onderscheiding Inzicht krijgen in de betekenis van opmerkzaamheid en onderscheiding voor maatschappelijke spiritualiteit. 
Blok 2november – december Het gaan van de weg Vergroten van inzicht in de geestelijke weg en ontwikkelen van vaardigheden om deze weg te herkennen en te analyseren.  Spirituele lezing Kennis en inzicht verwerven op gebied van een spirituele manier van lezen die handvaten geeft voor het kijken naar praktijken.
Blok 3februari –maart De gemeenschapVergroten van inzicht in de pluriforme rol die gemeenschap speelt in het persoonlijk leven.  Het maatschappelijk levenOntdekken en leren kennen van plaatsen van spiritualiteit in een specifiek veld van het maatschappelijk leven. 
Blok 4april –mei Taal die God verstaatVergroten van kennis en inzicht in articulaties van spiritualiteit en in de mogelijkheden en de grenzen van religieuze taal. De kunst van het leren Vergroten van inzicht in leerprocessen en het ontwikkelen van de eigen leermogelijkheden.

 

De acht modules worden iedere twee jaar gegeven volgens een vast rooster.

2015-2016: jaar A

2016-2017: jaar B

2017-2018: jaar A

2018-2019: jaar B

etc.

 

De modules zijn inhoudelijk zo opgezet dat u ieder jaar in kunt stappen; de een begint in jaar A, de ander in jaar B. Gedurende elk studiejaar is er wel sprake van opbouw, waardoor het aan te bevelen is in september (Blok 1) met de studie te beginnen.

 

Onderwijslocatie

Alle colleges en alle practica vinden plaats op de onderwijslocatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen. Deze locatie is op loopafstand van station Nijmegen.