Back to Top

Over ons

Het Titus Brandsma Instituut

Het Titus Brandsma Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek. Het Titus Brandsma Instituut, opgericht in 1968 op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Radboud Universiteit en de Karmelprovincie, staat al 50 jaar nationaal en internationaal hoog aangeschreven. Twintig zeer bevlogen en gepassioneerde medewerkers vormen vandaag de dag het gezicht van het TBI.

 

Onderzoek en onderwijs

Het Titus Brandsma Instituut verenigt wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Wij bestuderen de grondslagen, geschiedenis en de thematiek van historische en hedendaagse vormen van christelijke mystiek en spiritualiteit. De studie van de spirituele cultuur in verleden en heden, en van de verschillende manieren waarop mensen aan hun geestelijke zoektocht vorm en inhoud hebben gegeven, staat bij het TBI centraal.

 

Wij verzorgen op basis van deze wetenschappelijke inzichten, onder andere voor de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), onderwijs op gebied van geestelijke begeleiding en vorming. In de vorm van leesgroepen, lezingen, de Studieweek Mystiek en de Nacht van de Mystiek delen wij onze kennis en inzichten met geïnteresseerden.

 

Wij zetten onze deskundigheid op gebied van zingeving en spiritualiteit ook in voor bedrijven en organisaties.

 

Ter nagedachtenis van Titus Brandsma

Het onderzoek en onderwijs van het TBI staat in teken van de nagedachtenis aan Titus Brandsma zelf. Hij was een veelzijdig man en altijd gericht op zijn medemens die het minder had. Brandsma was naast Karmeliet ook de eerste hoogleraar Filosofie aan de Theologische faculteit aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Toen in 1943 de universiteit haar deuren sloot als daad van verzet, was Titus Brandsma rector magnificus. Titus Brandsma stierf op 26 juli 1942 in Dachau.