Back to Top

Deelname aan één module

Het is mogelijk zich in te schrijven voor afzonderlijke modules. U heeft dan dezelfde mogelijkheden als studenten die de hele opleiding volgen. U heeft toegang tot de colleges en tot de lesstof op Blackboard. U mag werkstukken maken en neemt deel aan de groepsgesprekken. De kosten voor deelname als student bedragen € 1300 euro per module.

Link naar het inschrijfformulier

 

Blok 8: De kunst van het leren

Op woensdag 19 april 2017 start het Titus Brandsma Instituut een reeks colleges en gesprekken met als thema ‘de kunst van het leren’.

U leert in dit collegeblok kijken naar leerprocessen vanuit de traditie van de spiritualiteit. Hoe worden we ‘gevormd’ en hoe vormen we anderen? Wat is hierbij van belang met het oog op spiritualiteit?

De module wordt gegeven op zes woensdagen. Elke ochtend bestaat uit een college Mystieke Tekstlezing en een college Thematiek. Vervolgens is er driemaal een middagprogramma. In dit middagprogramma verkent u het thema van opmerkzaamheid en onderscheiding in een groepsgesprek.

In het college mystieke tekstlezing behandelt docent Inigo Bocken het thema ‘leermeesterschap’. Aan de hand van een zestal voorbeelden (van woestijnvaders tot hedendaagse leermeesters) kijkt u vanuit het oogpunt van de leermeester op welke wijze leerprocessen gestimuleerd kunnen worden.

In het thematiekcollege staat degene die leert centraal. Onder leiding van Thomas Quartier verkent u processen van vorming en toe-eigening. U leert met behulp van articulaties van omvorming verschillende lagen van vorming te onderscheiden.

Het groepsgesprek in de middag richt zich op uw eigen praktijk als plaats van leren. Welk leerproces doorloopt u zelf? Wat ziet u bij anderen? Welke mogelijkheden heeft u om in uw praktijk leerprocessen te ondersteunen?

Deze module is onderdeel van onze opleidingen Maatschappelijke Spiritualiteit en Geestelijke Begeleiding. De module is echter ook als zelfstandige module te volgen.

De kosten voor het volgen van de volledige module bedragen € 1300. U heeft hiermee toegang tot het gehele hierboven genoemde programma, de mogelijkheid om tentamens af te leggen en een deelnamecertificaat te ontvangen. Wilt u als toehoorder alleen de colleges in het ochtendprogramma volgen, dan bedragen de kosten € 400.

U vindt nadere informatie zoals het collegerooster en de aanmeldingsformulieren op onze website www.schoolvoorspiritualiteit.nl, onder het kopje “Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit”.

U kunt ook altijd contact opnemen met de studiesecretaris, Wendy Litjens: telefoon 024-3612124 of e-mail secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl