Home »

 

Nieuwsarchief

 

Nacht van de Mystiek

Op 6 februari 2016 vond de tweede Nacht van de Mystiek plaats. Meer informatie…

Studies in Spirituality Conference

To celebrate 25 years of Studies in Spirituality the Titus Brandsma Institute presents the conference Transforming Spirituality (6-7 May 2016). More information and registration… (English only)

Symposium Lekenspiritualiteit in Schwerte

Al voor de 12de keer vond in de Katholische Akademie Schwerte het jaarlijks terugkerende symposium Lekenspiritualiteit/Laienspiritualität plaats. Meer informatie…

Mini-symposium Joodse mystiek

Op maandag 23 november 2015 verzorgde Rachel Elior een lezing met als onderwerp Kabbala as Jewish Mysticism of the second Millennium. Meer informatie…

Catharijnendag/Catharinadag

Op 27 november 2015 heeft weer de Catharijnendag plaatsgevonden in Kranenburg. Op de website van de KNR staat een verslag. Binnenkort volgt een uitgebreid eigen verslag door Inigo Bocken. Meer informatie…

Boekpresentatie Lokroep van het Onuitsprekelijke

Op 19 december a.s. zal het boek Lokroep van het Onuitsprekelijke gepresenteerd worden in kerkgebouw Het Nieuwe Verbond in Amsterdam Slotermeer. Het boek is het resultaat van een reeks gesprekken tussen Kees Waaijman en Jeanette Werkhoven. Meer informatie…

Lezing Herman Westerink

Op 4 en 5 november jl. vond in Wenen, in het kader van de Maimonides Lectures, een symposium plaats met als titel “geestelijke gezondheid: Een dialoog tussen de klinische wetenschappen en geloof”. Een van de sprekers op dat symposium was Herman Westerink, projectleider Maatschappelijke Spiritualiteit, van het TBI. Hij sprak over de bepalende invloed van een aantal theologen voor het ontstaan van de toegepaste psychoanalyse. Deze theologen waren van mening dat de psychoanalyse een “Fremdprophetie” voor de theologie en voor het pastoraat kon zijn. Met andere woorden, de psychoanalyse als kritische theorie en methode om het geloofsleven te helpen ontwikkelen. Een korte weergave van de lezing werd gepubliceerd in het in Oostenrijk heel bekende weekblad Die Furche. Naar het krantenartikel (JPG)…

Titus Brandsma ereburger van Oss

Op vrijdag 6 november is Titus Brandsma in het Gemeentehuis van Oss door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans postuum uitgeroepen tot ereburger van de stad. Meer informatie…

Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam.

Het boek van Charles Caspers en Rijcklof Hofman over de Heilige Liduina (1380-1433), beschermheilige van de langdurig zieken, en naamgeefster van talrijke meisjes, is nu ook in digitale versie beschikbaar op de boekenpagina van het Titus Brandsma Instituut. Het boek is eigenlijk een biografie van haar vereringsgeschiedenis. Tijdens haar leven stond deze bedlegerige vrouw al bij haar tijdgenoten op een voetstuk vanwege de kracht van haar gebed. Later gold zij als leefmodel voor geestelijke maagden of klopjes; in de negentiende en twintigste eeuw was zij Neerlands nationale heilige. De biografie gaat vergezeld van een moderne vertaling van de Latijnse vita die Thomas van Kempen van Liduina vervaardigde.
Een bovenaardse vrouw leest als een jongensboek en is beslist een aanrader voor geïnteresseerden in spiritualiteit en avontuur. Het fysieke boek is verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Verloren.

Boek over Maria Petyt aangeboden aan Michael Plattig

Op donderdag 19 november 2015 zal het boek Maria Petyt – A Carmelite Mystic in Wartime worden aangeboden aan prof. dr. Michael Plattig o.carm., directeur van het Institutum Carmelitanum te Rome en in 2009-2010 enige tijd wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut. Meer informatie…

KNR Religieuzenprijs

Op 13 november 2015 kunnen belangstellenden live kennis­maken met de dragers (v/m) van waardevolle initiatieven. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk te ‘s-Hertogenbosch. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelding via E-mail: communicatie@knr.nl wordt op prijs gesteld, in verband met de catering. Meer informatie… (link naar KNR site)

Moderniteit, mystiek, gekte

Herman Westerink, medewerker van het Titus Brandsma Instituut, wordt geïnterviewd door professor Toine van den Hoogen. Hun radio-gesprek over moderniteit, mystiek en gekte, maar ook over bezetenheid, vroomheid en twee benen op de grond, en (on)gezondheid is een aanrader (met muziek). Beluister het interview (mp3)

Verslag studiedag Toekomst religieus leven (8 oktober 2015)

Op donderdag 8 oktober is in het Titus Brandsma Memorial een studiedag gehouden over de toekomst van religieus  leven. Dit mede in het teken van het door paus Franciscus uitgeroepen ‘jaar van het godgewijde leven’. De studiedag was mede georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut. Meer informatie…

Jaarverslag 2014

Alweer enige tijd geleden is het wetenschappelijk jaarverslag 2014 van het Titus Brandsma Instituut verschenen. Wij brengen dit graag nog eens onder uw aandacht. Meer informatie…

Handreiking voor het geloofsgesprek over de nieuwe encycliek, Laudato si

In opdracht van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en van de Nederlandse bisschoppenconferentie schreven medewerkers van het Titus Brandsma Instituut een handreiking voor het geloofsgesprek over de nieuwe encycliek van paus Franciscus, Laudato si. De handreiking is begin deze maand verschenen. De auteurs zijn Anne-Marie Bos, Herman Westerink, Kirstin Zeyer en Inigo Bocken. Meer informatie… (link naar KNR site)

7e Geert Groote Dag

Op vrijdag 2 oktober 2015 vindt in de Grote- of Lebuïnuskerk te Deventer alweer de 7e Geert Grote Dag plaats. Meer informatie…

Symposium over Teresa van Avila in Haarlem

Naar aanleiding van het 500ste geboortejaar van de karmelitaanse mystica Teresa van Avila organiseert het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit op 10 oktober in Haarlem een symposium God tussen de potten en de pannen. Teresa van Avila: vijf eeuwen vurige Spaanse mystiek. Als sprekers treden onder anderen op Hein Blommestijn, Frans Maas en Kick Bras. Meer informatie…

Boek bij de Studieweek Mystieke 2015

Zoals elk jaar is er een boek verschenen met teksten die behandeld zijn bij de Studieweek Mystiek. Het boek is getiteld Als de vogels leren spreken. Dit jaar bevat het ook enkele zeer lezenswaardige inleidingen en achtergrondartikelen. Meer informatie…

Nieuw boek Charles Caspers

Nooit eerder verscheen een boek met haar levensverhaal: Anna Catharina van Hees, in de volksmond Heilig Kaatje, uit Den Bosch. Charles Caspers doet het verhaal uit de doeken van een visionaire,  eenvoudige, maar krachtige vrouw, die niet alleen kind, maar ook schepper van haar tijd was. Meer informatie…

Update Studieweek Mystiek 2015 (10 juli 2015)

Marlieke Overmeer heeft een paar foto’s van kunstwerken van haar zelf gestuurd die goed aansluiten bij het thema van de Studieweek: Marlieke Overmeer.

Update Studieweek Mystiek 2015 (9 juli 2015)

Aan het slot van de Studieweek Mystiek 2015 las Hein Blommestijn een gedicht voor van een deelneemster: Het stille gebed.

Update informatie Studieweek Mystiek 2015 (6 juli 2015)

Aanbieding portret Teresa van Avila aan zuster Lucia van Steensel. Meer informatie…

School voor Spiritualiteit gaat definitief door

De School voor Spiritualiteit 2015-2017/8 gaat definitief door. Inschrijven voor de opleidingen Geestelijke Begeleiding en Maatschappelijke Spiritualiteit is nog steeds mogelijk. Meer informatie…

Samenwerking met de Cusanus Hochschule

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen het Titus Brandsma Instituut en de Cusanus-Hochschule zijn er nu mogelijkheden voor bepaalde studenten van de School voor Spiritualiteit om de master “Philosophie, Konzepte der Spiritualität” in Kues te volgen. Meer informatie…

Titus Brandsma Lezing 12 juni 2015

Vrijdag 12 juni wist Ernst Hirsch Ballin de genodigden voor de Titus Brandsma Lezing in de ban te brengen met zijn boeiende rede ‘Waar onderhandelen ophoudt’. Meer informatie…

Verslag Studiedag Vincentiaanse spiritualiteit en schuldhulpverlening

Vrijdag 27 maart was er een studiemiddag Vincentiaanse spiritualiteit en schuldhulpverlening. Meer informatie…

Open Dag School voor Spiritualiteit

Zaterdag 14 maart was er een open dag waarop wij de opleidingen van
de School van Spiritualiteit presenteerden. Meer informatie…

Expert Seminar Justice Knowledge Spirituality

Op 6 en 7 maart 2015 vond in Beek-Ubbergen het Expert Seminar Justice, Knowledge, Spirituality plaats. Meer informatie…

Thomas Quartier – Anders leven

Op 7 maart 2015 vond de studiemiddag ter gelegenheid van de aanbieding van het nieuwe boek Anders leven van Thomas Quartier plaats. Meer informatie…

Bachs grote passie

Op 6 februari vond het symposium Bachs grote passie plaats. Meer informatie…

Overlijden Rudolf van Dijk

Op donderdag 22 januari is onze medewerker, Rudolf van Dijk, overleden. Meer informatie…

Nieuwe publicatie “Een bovenaardse vrouw”

Nog in de decembermaand 2014 publiceerden Charles Caspers en Rijcklof Hofman een tweeluik over Neerlands nationale heilige: Liduina. Meer informatie…

Nieuwe publicatie “Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit”

In dit boek worden eerste verkenningen op het terrein van maatschappelijke spiritualiteit gedaan. Meer informatie…

Studiedag Spiritualiteit en innerlijkheid

Op 19 december 2014 heeft de studiedag Spiritualiteit en innerlijkheid plaatsgevonden die georganiseerd was door het Titus Brandsma Instituut. Meer informatie…

Radio-interview met Kees Waaijman

Op zaterdag 6 december van 20.02-21.00 uur was er een gesprek op Radio 5 met Kees Waaijman. Het gesprek ging over de twee boeken van hem die binnenkort uitkomen: Lof zij U, o Christus bij Berne Heeswijk en Lokroep van het Onuitsprekelijke bij Discovery Books. Dit laatste boek is ook in de Nacht van de Mystiek op 29 januari 2015 gepresenteerd.

Nieuw boek Herman Westerink

Onlangs is er een nieuw boek verschenen van Herman Westerink: Verlangen en vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit. Meer informatie…

Verslag symposium over Michel de Certeau met Luce Giard (31 oktober – 1 november 2014)

Onder de titel The Secret of the Gaze is er een symposium gehouden over Michel de Certeau met Luce Giard, zijn assistente. Meer informatie…

Nieuw boek Rudolf van Dijk

Recentelijk is er een boek van Rudolf van Dijk gepubliceerd getiteld Geef, vragen wij, Heer. Meer informatie…

Nieuw boek Kees Waaijman

Onlangs verscheen er een nieuwe publicatie van de hand van Kees Waaijman onder de titel Psalmvieringen. Meer informatie…

Verslag expertseminar ‘Critical Spirituality’ (3 en 4 oktober 2014)

Op 3 en 4 oktober vond in Beek-Ubbergen het expertseminar ‘Critical Spirituality’ plaats dat door het Titus Brandsma Instituut georganiseerd werd. Meer informatie…

Geert Groote prijs 2014 voor Rudolf van Dijk (2 oktober 2014)

Op donderdagmiddag 2 oktober jongstleden kreeg Rudolf van Dijk de Geert Groote prijs 2014 uitgereikt. Meer informatie…

Overlijden Cees Bartels

Met droefheid vernamen wij het overlijden van onze gewaardeerde collega Cees Bartels op zondagmiddag 28 september jongst leden. Meer informatie…

Jaarverslag 2013 verschenen

Het wetenschappelijk jaarverslag van het instituut over 2011 is verschenen. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse en Engelse publieksjaarverslagen. Meer informatie…

Boekpresentatie Benedictus van Nursia

Op zaterdag 8 november 2014 vond in de Sint-Willibrordsabdij te Doetinchem de boekpresentatie plaats van een nieuwe vertaling van de Regel van Benedictus van Nursia. Meer informatie… (PDF)

Vacature Projectleider ‘Spirituality International’ (1,0 fte)

Het Titus Brandsma Instituut zoekt een projectleider ‘Spirituality International’. Meer informatie… (PDF)