Back to Top

Performance: religieus leven, liturgie en kunst

Het Titus Brandsma Instituut is de plaats waar onderzoek wordt gedaan naar de verschillende stromingen die de christelijke spiritualiteitstraditie vormgeven. Dit onderzoek is niet alleen historisch van aard, maar heeft juist tot doel bij te dragen aan nieuwe vormen waarin de inspiratie van deze ‘scholen van spiritualiteit’ (Karmelitaanse, Vincentiaanse, Ignatiaanse, Benedictijnse enz…)doorgegeven wordt. Daarbij wordt ook nagedacht over de voorwaarden waaronder en de modi waarin religieus leven in onze tijd doorgaat. De dynamiek van ‘contemplatie’ en ‘actie’ vormt daarbij de matrix die dit onderzoek leidt. Vragen naar de eigenheid van religieus leven zijn altijd ook gerelateerd aan vragen naar de betekenis en de vorm van de liturgie. In de 20ste en 21ste eeuw lijken vele vragen met betrekking tot de ‘performativiteit’ van het religieuze leven terug te keren in het nadenken over de kunst. Kunst is in onze tijd een belangrijke vindplaats voor spirituele processen. Juist over deze verhouding wordt in dit onderzoeksveld nagedacht.

Key publications
– Charles Caspers, Kees Waaijman, De wortels, de twijgen en de vruchten van de boom. De Vincentiaanse liefde in de spiritualiteit van de Dochters van Maria en Joseph, Baarn (Adveniat) 2013.
– Charles Caspers, Über die Schwelle. Mittelalterliche Liturgie am Kirchenportal. In: Liturgische Jahrbuch 63-2 (2013) 63-80.
– Ad de Keyzer, Bachs grote passie. Een spiritueel-liturgische benadering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach, Hilversum (Adveniat) 2015.
– Thomas Quartier, Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen, Heeswijk (Berne Media) 2013.
– Kees Waaijman, Psalmvieringen. Vorm van Getijdengebed, Nijmegen (Titus Brandsma Memorial) 2014.