Back to Top

Promoveren

Het Titus Brandsma Instituut biedt de mogelijkheid promotietrajecten te begeleiden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marc de Kesel.

De senior stafmedewerkers van het instituut zijn hetzij als eerste, hetzij als tweede begeleider betrokken bij een aantal promotie-onderzoeken.

Afhankelijk van de specifieke deskundigheid van de promovendi én de door hen gekozen begeleider(s), wordt gewerkt vanuit een vormbeschrijvende, een mystagogische, een hermeneutische of een systematische invalshoek, soms vanuit een gecombineerde invalshoek. Hieronder volgt een overzicht van het lopende promotie-onderzoek, opgemaakt begin 2010.

 

Promovendi

– Beusichem, Mariska van, Thérèse van Lisieux als mystagoge. Begeleiders: prof. dr. Frans Maas (RU FTR), dr. Hein Blommestijn en dr. Jos Huls.

– Biemen, Dick van, Cultuur en spiritualiteit bij Levinas. Begeleiders: prof. dr. Frans Maas (RU FTR) en prof. dr. Inigo Bocken.

– Claus, Sicco, Redeem Us from Shallowness. An Interpretation of the Spiritual Heritage of John Main. Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (RU FTR) en prof. dr. Inigo Bocken.

– Copier, Jorien, Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school. Begeleiders: prof. dr. C.A.M. Hermans (RU FTR) en dr. T.S.M. van der Zee

– De Lartigue, Violaine, L’expérience mystique surnaturelle nécessite-t-elle l’intégration du corps? Begeleiders: prof. dr. Aude Suramy (Faculté de Philosophie, Institut Catholique de Toulouse) en dr. Hein Blommestijn.

– Fotescu-Tauwinkel, Carmen, Monastic Work of Athanasios Abū Ghālib. Text edition and Commentary. Begeleiders: prof. dr. Herman Teule (RU FTR), dr. Hein Blommestijn en dr. Jos Huls.

– Groningen, Sandra van, Spiritualiteit, Leiderschap en Narratieve Identiteit Katholieke VO-scholen. Begeleiders: prof. dr. C.A.M. Hermans (RU FTR) en dr. T.S.M. van der Zee

– Kabisch, Susann, Gott und die Welt in Szene gesetzt. Inszenierung als Erkenntnisweg bei Nikolaus von Kues. Begeleiders: prof. dr. Tilman Borsche (Universität Hildesheim) en prof. dr. Inigo Bocken

– Kruip, Marjolein, Kunst, devotie en reizen. Materiële getuigenissen van geografische netwerken in laatmiddeleeuws Europa. Begeleiders: prof. dr. Jos Koldeweij (RU Letteren) en dr. Charles Caspers.

– Naudé, Eduan, Het Egyptische Hallel. Begeleiders: prof. dr. Jan van der Watt (RU FTR) en prof. dr. Kees Waaijman.

– Polet, Noela, Brieven van Adelaïde de Cicé. Begeleiders: prof. dr. Frans Maas (RU FTR) en dr. Charles Caspers.

– Suparyanto, Petrus, Bhīma’s mystical quest as a model of Javanese spiritual growth. Begeleiders: prof. dr. Paul van de Velde, dr. Charles Caspers en dr. Hein Blommestijn.

– Viljoen, Nico, De mystiek van Psalm 42/43. Begeleiders: prof. dr. Pieter de Villiers (Universiteit Bloemfontein) en prof. dr. Kees Waaijman.

– Widhowati, Emilia, In omnibus charitas. Vincentian Spirituality Actualized by the Daughters of Mary and Joseph in Indonesia. Begeleiders: dr. Hein Blommestijn en dr. Charles Caspers.