Home »

 

Benoeming Inigo Bocken

 

Voor een rehabilitatie van de billijkheid

Inaugurale rede van professor dr. Inigo Bocken aan de Cusanus Hochschule te Bernkastel-Kues


Op 16 oktober vond in het Cusanus Geburtshaus de inaugurale rede (‘Antrittsvorlesung’) van Inigo Bocken plaats. Daags voordien had hij de oorkonde van zijn benoeming tot gewoon hoogleraar aldaar ontvangen. Vertegenwoordigers van de universiteiten van Nijmegen, Leuven, Twente, Bielefeld en Erfurt woonden de plechtigheid bij, evenals het voltallige professorium en presidium van de Cusanus Hochschule, naast vele studenten uit Bernkastel-Kues en Nijmegen. Voor het Titus Brandsma Instituut waren bestuurslid Guus van Berkum, Herman Westerink en geassocieerd onderzoeker Gerrit Steunebrink naar het verre Kues afgereisd. Ook mgr. Ad van Luyn was prominent aanwezig.

In zijn rede ging Inigo Bocken in op de levenslange zoektocht van Cusanus naar concordantia, overeenstemming, misschien zelfs overeenstemming in het hart. Vooral de moeilijkheden die Cusanus in zijn politieke leven, maar ook in zijn theoretische geschriften ondervond om maatschappelijke en filosofische overeenkomst te vinden werden door Bocken behandeld. Consensus is eigenlijk eerder een uitzondering dan een regel, maar tegelijkertijd is consensus noodzakelijk. Deze paradox laat zien dat het vinden van Cusanus iets goddelijks heeft – alleen God weet hoe consensus mogelijk is. Maar mensen kunnen zich oefenen en kunnen hun eigen voorstellingen en handelen hierop bevragen. In deze zoektocht komt één van de belangrijkste, maar meest vergeten deugden naar boven – de billijkheid (aequitas, epikeia) – het vermogen om in te zien dat iedere regel, ieder protocol, iedere wet grenzen heeft en met die grenzen te spelen. Ook vandaag de dag is dit nog een belangrijke deugd, die we opnieuw moeten inoefenen. Beelden kunnen ons daarbij helpen – we hebben immers een landkaart nodig, die een grotere horizon laten zien, zodat we ons kunnen oriënteren in dit mijnenveld.

Dit is ook de opdracht die Inigo Bocken zichzelf geeft voor de colleges die hij vanaf dit semester aan de Cusanus Hochschule zal verzorgen. Daarbij zal hij intensieve samenwerking tussen de Hochschule en het Titus Brandsma Instituut nastreven.

In zijn indrukwekkende laudatio ging prof. Jean-Pierre Wils vooral in op de paradox dat de nieuwe hoogleraar juist in het verleden de vernieuwingen voor de toekomst weet bloot te leggen. Tegelijk sprak hij zijn bewondering uit voor het nieuwe en gedurfde project van een Cusanus Hochschule tegen de stroom in om het ideaal van de Bildung een nieuwe toekomst te geven. Ook vice-president Harald Schwaetzer sprak een laudatio uit, waarin hij vooral het Titus Brandsma Instituut prees voor de moed om dit project te ondersteunen. Daarbij noemde Schwaetzer het Titus Brandsma Instituut één van de belangrijkste wetenschappelijke instituten voor spiritualiteit en mystiek van Europa.

 

Eerdere informatie

Benoeming Inigo Bocken tot gewoon hoogleraar en inaugurale rede

Met ingang van oktober 2016 wordt Inigo Bocken, naast zijn taak als wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, benoemd tot gewoon hoogleraar (ordentlicher Professor) voor filosofie aan de jonge en kleine, maar zeer dynamische en innovatieve Cusanus Hochschule te Bernkastel-Kues.

De Antrittsvorlesung (inaugurale rede) zal gehouden worden op zondag 16 oktober om 18.00 u. op een zeer historische locatie, het Cusanus Geburtshaus te Bernkastel-Kues, met als titel:

Ibi deus, ubi consensus. Warum die Gesellschaft Bilder braucht – und welche

Voorafgaand aan de rede zal een eucharistieviering gehouden worden door bisschop mgr. Ad van Luyn SDB. De viering begint om 16.00 u. op dezelfde dag en op een minstens even historische locatie, de St-Nikolauskapelle van het Cusanusstift te Bernkastel-Kues.

Indien u deze dag wil bijwonen, meld u dan via e-mail aan met uw volledige adresgegevens bij het secretariaat van het Titus Brandsma Instituut:

secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Voor meer informatie:

www.cusanus-hochschule.de

en hier nog een korte documentaire over de Cusanus Hochschule:

https://vimeo.com/167920697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

Tekst van de inaugurele rede van prof. dr. Inigo Bocken: Ibi deus ubi consensus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preektekst van Mgr. Ad van Luyn: Der gottlose Richter und die rechtlose Witwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laudatio Harald Schwaetzer: Vorstellung Inigo Bocken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einladung-antrittsvorlesung-inigo-bocken

Klik op het plaatje om de officiële uitnodiging te bekijken.