Back to Top

Overeenkomst met Benedictijnen

BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT BINNEN HET TITUS BRANDSMA INSTITUUT

prof. dr. Thomas Quartier OSB doet onderzoek vanuit de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem

 

Op donderdag 6 oktober hebben het Titus Brandsma Instituut en de Benedictijner Sint Willibrordsabdij te Doetinchem een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In het kader van deze overeenkomst zal prof. dr. Thomas Quartier OSB, lid van de monnikengemeenschap van de Willibrordsabdij en al een aantal jaren wetenschappelijk medewerker van het TBI, voor 0,2 fte vrijgesteld worden voor werkzaamheden aan het TBI om onderzoek te doen naar monastieke spiritualiteit. Daardoor hopen abdij en instituut de komende vijf jaar een substantiele bijdrage te kunnen leveren aan een hermeneutische reflectie op het religieuze leven in de Lage Landen.

Aldus wordt  daarom ook werk gemaakt van een beleid waarbij het TBI zich profileert als een instituut waarin wordt samengewerkt met verschillende ordes en congregaties zodat gezamenlijk onderzoek verricht kan worden naar de toekomst van het religieus leven.

overeenkomst-met-benedictijnen

Op de foto (v.l.n.r.): mr. Guus van Berkum, prof. mr. Corjo Jansen, abt Henry Vesseur osb, prof. dr. Thomas Quartier osb, dr. Marc de Kesel, prof. dr. Inigo Bocken