Home »

 

Devotio bezoekers aan Tituskapel

 

Samen met beide Humaniora faculteiten van de Radboud Universiteit (Nijmegen) en het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (Groningen) organiseert het Titus Brandsma Instituut woensdag 26 en donderdag 27 oktober een internationaal congres over: Devotio. Individualization of religious practices in Western European Christianity.

Bij het vooroverleg met de keynote speakers, prof. John van Engen (Notre Dame, USA) en prof. Nigel Palmer (Oxford, UK), past een bezoek aan Nijmegen en aan de Titus kapel. Net als vóór hen Titus Brandsma, gelden beide heren als kenners bij uitstek van de laatmiddeleeuwse spiritualiteit en de Moderne Devotie.

Het congres gaat over de wijze waarop gedurende de late middeleeuwen gelovigen zelf vorm gaven aan hun vroomheid, met aandacht voor persoonlijke keuzen en standpunten, innerlijke ontwikkeling en uitwisseling. Alleen zo kan duidelijk worden in hoeverre zij niet alleen kind maar ook schepper van hun tijd waren.

devotio

Op de foto van links naar rechts: John van Engen, Rijcklof Hofman en Nigel Palmer voor de ingang van de Titus Brandsma Gedachteniskerk