Back to Top

Doel van de opleiding

In de opleiding Geestelijke Begeleiding verwerft u kennis en ontwikkelt u vaardigheden en attitudes om anderen te begeleiden bij de verkenning en verwerking van wat in de ziel aanwezig is, waarbij de relatie van de mens tot zichzelf, tot de ander, tot God, voortdurend meespeelt.

In de opleiding leert u:

  1. Geestelijke begeleiding en spirituele groeiprocessen in een theoretisch kader plaatsen;
  2. met behulp van de rijke traditie van spiritualiteit en mystiek in een begeleidingssituatie, luisterend en interveniërend, bij de ander het bewustzijn van de relatie met God verhelderen en ontwikkelen;
  3. momenten van kritische reflectie integreren in de praktijk van begeleiding;
  4. in het verhaal van de ander de relatie onderkennen tussen de mens en God;
  5. kijken naar de eigen houding, mogelijkheden en beperkingen en hoe daar in het begeleiden adequaat mee om te gaan.

Het perspectief gedurende de hele opleiding is steeds het mystagogisch leren kijken en denken. Mystagogie richt zich op de processen van bewustwording van Gods werking in het leven van iedere dag.