Back to Top

Doel van de opleiding

Het Titus Brandsma Instituut heeft de Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit in het leven geroepen met een drieledig doel. Wij willen de maatschappelijke spiritualiteit in de praktijk zichtbaar maken, mensen vanuit bezielde professionaliteit naar de eigen praktijk laten kijken en mensen opleiden om spiritualiteit in de eigen praktijk in gesprek te brengen.

In de opleiding verkennen we daarom maatschappelijke praktijken (zoals zorg, welzijn, onderwijs, arbeid, openbaar bestuur, kunst en cultuur) vanuit het gezichtspunt van spiritualiteit. Hiervoor gaan we te rade bij de traditie van de christelijke spiritualiteit die lees- en kijkmogelijkheden biedt om naar concrete praktijken te kijken. Zo krijgen studenten een instrumentarium aangereikt om mee te werken.

 

Als student verwerft u in de opleiding kennis en inzicht en ontwikkelt u vaardigheden en attitudes waarmee u zicht krijgt op de spirituele dimensies van concrete maatschappelijke praktijken (vooral van uw eigen praktijk). U leert daarbij vanuit nieuwe perspectieven te kijken naar concrete situaties. Tevens leert u reflecteren op uw eigen staan binnen uw praktijk. Ten slotte worden vaardigheden ingeoefend om gesprekken over spiritualiteit in de eigen praktijk te begeleiden.