Back to Top

Toelating en inschrijving

Toelating tot de opleiding

Wij verwachten van de student dat deze:

  1. een afgeronde HBO- of academische opleiding heeft;
  2. werkgerelateerde ervaringen heeft met (geestelijke) begeleiding of zich daar concreet op voorbereidt;
  3. bereid is eigen ervaringen in te brengen en daarover te reflecteren.

 

Indien u zich wilt inschrijven voor deze opleiding, kunt u het aanmeldingsformulier invullen en naar ons opsturen. U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding. Daarna nodigen wij kandidaten uit voor een intakegesprek. De intakegesprekken vinden zo snel mogelijk na aanmelding plaats. Na het gesprek hoort u per brief of u toegelaten bent tot de opleiding.

Link naar inschrijfformulier

Door met de rechtermuisknop op de link te klikken kan het formulier gedownload worden. Het kan op drie manieren ingevuld en teruggestuurd worden.

1. Afdrukken en vervolgens met de hand invullen en opsturen naar het adres dat onderaan het formulier staat.

2. Digitaal invullen en daarna pas afdrukken, handtekening zetten en opsturen naar het adres dat onderaan het formulier staat.

3. Digitaal invullen, een digitale handtekening zetten en vervolgens sturen naar Wendy.Litjens@titusbrandsmainstituut.nl

 

Bindend studieadvies

Ieder halfjaar vindt er een evaluatie plaats, waarbij gekeken wordt naar uw studievoortgang en eventuele aandachts- of knelpunten daarin. Aan het eind van het eerste studiejaar wordt de evaluatie gekoppeld aan een bindend studieadvies, betreffende de mogelijkheid tot voortzetting van de opleiding. De studiesecretaris verzamelt de studievorderingen van alle studenten en houdt daarmee bij welke onderdelen studenten al afgerond hebben en welke nog ‘open’ staan. Eens per jaar ontvangt u een overzicht van uw studieresultaten.