Back to Top

Toelating en inschrijving

Toelatingseisen

Wij verwachten van u als student dat u een afgeronde HBO- of academische opleiding heeft en tevens praktijkervaring hebt/opdoet in een maatschappelijk veld (in dienstverband, als zzp-er of vrijwillig). We verwachten dat u bereid bent in het groepsgesprek uw eigen praktijkervaringen in te brengen.

 

 

Aanmelding en toelatingsprocedure

Indien u zich als student wilt inschrijven voor de opleiding, kunt u het aanmeldingsformulier invullen. U kunt zich met dit formulier inschrijven voor de gehele opleiding of voor specifieke modules.

 

Link naar inschrijfformulier

Door met de rechtermuisknop op de link te klikken kan het formulier gedownload worden (niet gewoon met de linkermuisknop klikken, want dan opent het formulier mogelijk in de browser en kan het niet digitaal ingevuld worden). Het kan op drie manieren ingevuld en teruggestuurd worden.

1. Afdrukken en vervolgens met de hand invullen en opsturen naar het adres dat onderaan het formulier staat.

2. Digitaal invullen en daarna pas afdrukken, handtekening zetten en opsturen naar het adres dat onderaan het formulier staat.

3. Digitaal invullen, een digitale handtekening zetten en vervolgens sturen naar Wendy.Litjens@titusbrandsmainstituut.nl

Als u zich voor de gehele opleiding in wilt schrijven dient het aanmeldingsformulier drie maanden voor aanvang van de studie binnen te zijn bij de studiesecretaris. Bij aanmelding voor specifieke modules geldt een inschrijftermijn van 8 weken voor aanvang van de studie.

 

Op het aanmeldingsformulier wordt onder andere gevraagd naar uw vooropleiding, uw motivatie en naar de verbinding die u verwacht te kunnen leggen tussen de studie en uw praktijk. Mochten er op grond van uw antwoorden aanvullende vragen zijn dan zal de studiesecretaris contact met u opnemen om nadere informatie of verheldering te krijgen.

 

Het besluit over de toelating wordt door de coördinator van de opleiding genomen op grond van de verzamelde gegevens. Indien wij besluiten u niet toe te laten tot de opleiding dan ontvangt u een brief met motivering voor de afwijzing. In alle overige gevallen ontvangt u een toelatingsbevestiging.

 

 

Procedure voor voortgang tijdens de opleiding

De studiesecretaris houdt uw studievorderingen bij. Indien u zich inschrijft voor de gehele opleiding of voor minimaal vier modules vinden er tijdens de opleiding één of meer tussentijdse evaluaties plaats. Hierbij wordt gevraagd naar uw ervaringen met de studie en uw verwachtingen ten aanzien van de voortzetting van uw studie.