Back to Top

Tijdsinvestering

De Opleiding Geestelijke Begeleiding is een driejarig traject. De eerste twee jaar bestaan uit colleges, practicum-bijeenkomsten en zelfstandig uit te voeren opdrachten. Hierbij ontvangt u begeleiding. Het groepsprogramma van deze twee jaren dient integraal gevolgd te worden. Het derde jaar bestaat uit stage met supervisie en u schrijft een scriptie waarbij u begeleiding ontvangt. Indien uw studieruimte en -voortgang dit toelaat, kunt u eerder beginnen met stage en supervisie, waarbij de opleiding in twee en een half jaar voltooid kan worden.

Alle colleges en alle practica vinden plaats op woensdagen.

De studiebelasting bedraagt voor de eerste twee jaar gemiddeld 20 uur per week en voor het derde jaar gemiddeld 12 uur per week. Wanneer u de opleiding in twee en een half jaar wilt voltooien, zal de studiebelasting in het tweede jaar hoger zijn.