Home »

 

Spiritualiteit en moderniteit

 

1. Mystiek/Spiritualiteit & Moderniteit

(projectleider: Marc De Kesel)

 

1.1 Mystiek/spiritualiteit in de aanloop naar de moderniteit: Moderne Devotie[1]

1.1.1 Teksteditie van het oeuvre van Geert Grote, Rijcklof Hofman

Langlopend, internationaal project.

Beoogde output: 1 volume om de drie jaar

1.1.2 Dictionary of Modern Devotion

Beoogde output: een digitaal portaal voor internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de Moderne Devotie. Er wordt internationaal en nationaal gezocht naar partners voor de inhoudelijke invulling én voor de financiering.

1.1.3 Cusanus, Devotio Moderna & Moderniteit, Inigo Bocken

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar.

Algemene opmerking bij 1.1: Het editie-project (1.1.1) en het digitale project (1.1.2) worden de steunpilaren die verdere projectaanvragen zullen ondersteunen. Een plan wordt uitgewerkt waarin een beleid van projectaanvragen geconcretiseerd zal worden. Voorlopig worden drie soorten aanvraag beoogd: NWO, Europese projecten, RU en derde geldstroom. In het kader van de nakende lustrumvieringen van de Radboud Universiteit wordt er naar gestreefd dat ook universitaire middelen kunnen worden geworven.

 

1.2 De impact van de mystieke en spirituele traditie op recente moderniteitstheorieën (Inigo Bocken, Herman Westerink, Marc De Kesel)

1.2.1 Psychoanalyse en mystiek: onderzoek naar de relatie tussen deze twee in het werk van Michel de Certeau, Sigmund Freud en Jacques Lacan

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar.

1.2.2 Onderzoek naar het specifiek ‘moderne’ van zowel de Franse 17de-eeuwse spiritualité (Fénelon, Malebrance, François de Sales) als de Franse 20ste eeuw (onder meer: Simone Weil, Georges Bataille)

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar.

1.2.3 Onderzoek naar de relatie tussen mystiek en ascese in de diverse mystieke en spirituele scholen

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar.

[1] Hoewel de Devotio Moderna strikt genomen buiten de pas in de 17de eeuw opkomende Moderniteit valt, wordt dit project toch onder deze hoofding geplaatst omdat de Devotio Moderna duidelijke elementen bevat die de moderniteit aankondigt en omdat er in de mystiek/spiritualiteit uit de Moderniteit vaak op beslissende wijze naar wordt gerefereerd.