Home » Onderzoek » Spiritualiteit en Moderniteit

Spiritualiteit en Moderniteit

Onder de noemer Spiritualiteit en Moderniteit doet het Titus Brandsmainstituut onderzoek naar de relatie tussen mystiek en moderniteit. ‘Moderniteit’ staat hier voor de manier waarop de mens zichzelf en zijn plaats in de wereld is gaan verstaan sinds de 17de eeuw. Sinds die eeuw gaat hij niet meer spontaan uit van zijn verbondenheid met God, maar verhoudt hij zich tot de werkelijkheid vanuit zijn eigen vrije zelf. Het is de tijd van het vrije (cartesiaanse) subject en, wat in het verlengde daarvan ligt, van de vrije ondernemer. Spiritualiteit en mystiek hebben bijgedragen tot het vormen van dit moderne zelfverstaan. En ook wanneer de moderniteit zich eenmaal heeft gesetteld, zijn zij daarbinnen een specifieke plaats en functie gaan bekleden.

Speerpunten van deze onderzoekslijn zijn: