Back to Top

Spiritualiteit en Religieus Leven

Vanaf de oprichting heeft het Titus Brandsma Instituut bijzondere aandacht voor de spiritualiteit van het religieus leven. In de onderzoekslijn Spiritualiteit en Religieus Leven zetten wij dit onderzoek voort. We onderzoeken niet alleen de geschiedenis van het religieus leven, maar ook de hedendaags geleefde vormen van religieus leven; de spiritualiteit van erkende religieuzen en van geïnspireerde leken.

 

Zo doen wij onderzoek naar:
– Teksten uit de christelijke mystieke traditie. Zij worden bestudeerd en toegankelijk gemaakt.
– Spiritualiteit van ordes en congregaties; met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, wijze van navolging van Christus, inspiratie, vormgevingen en ontwikkelingen.
– Religieuze praktijken. Speciale aandacht is er voor de praktijk van liturgie, van schriftlezing en van processen van roeping en vorming.

 

Drie onderzoekslijnen komen samen in Spiritualiteit en Religieus Leven:
Tekstedities en historisch onderzoek, met bijzondere aandacht voor Titus Brandsma
Hedendaags religieus leven
Liturgische en Bijbelse spiritualiteit

 

Projectleider: Anne-Marie Bos