Home »

 

Spiritualiteit en religieus leven

 

2. Mystiek/Spiritualiteit & Religieus Leven

(projectleider: Anne-Marie Bos)

 

2.1 Teksteditie en tekstonderzoek van en historisch onderzoek naar mystiek/spiritualiteit in het religieuze leven

2.1.1 Karmelitaanse mystiek

2.1.1.1 Jean de Saint-Samson, teksteditie, Hein Blommestijn

Beoogde output: 1 volume om de 2 jaar

2.1.1.2 Cantico van Johannes van het Kruis, Loet Swart

Beoogde output: monografie.

2.1.1.3 Teksteditie van het oeuvre van Titus Brandsma, Anne-Marie Bos

Beoogde output: digitale uitgave

2.1.2 Historiografie

2.1.2.1 Capita uit de geschiedenis van het religieus leven, Charles Caspers

Beoogde output: monografie.

2.1.2.2 Project Corpus Constitutionum Carmelitarum, Edison Tinambunan

Beoogde output: monografie.

 

2.2 Mystiek/spiritualiteit in het contemporaine religieuze leven

2.2.1 Karmelitaanse pedagogiek, Anne-Marie Bos

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar.

2.2.2 Monastieke spiritualiteit als kritische spiritualiteit, Thomas Quartier

[Dit project loopt in samenwerking met de abdij van Doetinchem.]

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar; onderwijsmodule.

2.2.3 Vincentiaanse spiritualiteit

[Voor dit nieuw op te zetten project moet nog naar financiering worden gezocht door Herman Westerink, in samenwerking met het Vincent de Paul Center Nederland.]

Beoogde output: Bundel ‘sociale spiritualiteit’; onderzoeksaanvraag bij NWO of andere instelling.

2.2.4 Ignatiaanse spiritualiteit, Inigo Bocken

[Dit project loopt in samenwerking met het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit Amsterdam.]

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar.

2.2.5 Actieve congregaties op zoek naar een nieuwe bestemming, Thomas Quartier, Inigo Bocken

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar.

2.2.6 Project religieus leven (in samenwerking met de KNR), Pierre Humblet

 

2.3 Bijbelse en liturgische spiritualiteit

2.3.1 Liturgische theologie, Thomas Quartier

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar.

2.3.2 Psalmen en getijden, Ad de Keyzer & Kees Waaijman

Output: monografie.

2.3.3 Bijbelse spiritualiteit Nieuw Testament, Huub Welzen

[In dit project staan leesprocessen als spirituele processen centraal. De spirituele lezing van de Schrift heeft ook een kritische betekenis.]

Output: monografie.