Home »

 

Spiritualiteit in de moderne cultuur en samenleving

 

3. Mystiek/Spiritualiteit in de moderne cultuur en samenleving

(projectleider: Herman Westerink)

 

3.1 Maatschappelijke spiritualiteit

3.1.1 Vormingsproject Stichting Carmelcollege, Anne-Marie Bos

Beoogde output: 2 onderwijsmodules (zie ook punt 4).

3.1.2 Christelijke spiritualiteit in het onderwijs, Theo van der Zee

Beoogde output 1 wetenschappelijke publicatie per jaar; onderwijsmodule (zie ook punt 4).

3.1.3 Spiritualiteit en geestelijke gezondheidszorg, Herman Westerink

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar; onderwijsmodule (zie ook punt 4).

 

3.2 Theorievorming Maatschappelijke Spiritualiteit, Herman Westerink en Inigo Bocken

[Dit project is minder eenduidig gericht op de mystiek, maar gaat wel uit van een certaliaanse beschrijving van de mystiek als een discours dat het moderniseringsproces begeleidt, een grammatica van maatschappelijke spiritualiteit.]

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicatie per jaar.

 

3.3 Mystiek/Spiritualiteit & Moderne Beeldende Kunst

3.3.1 Onderzoek naar de ‘religieuze’ worsteling van de moderne beeldende kunst met haar ‘moderniteit’ (in het oeuvre van onder meer Hugo Ball, Joseph Beuys, Pier Paolo Pasolini), Marc De Kesel

Beoogde output: 1 wetenschappelijk artikel per 2 jaar of 1 vakpublicaties per jaar.

3.3.2 Opzetten van een lezingenreeks over ‘Spiritualiteit/mystiek & moderne beeldende kunst’ (zie ook punt 4), Marc De Kesel

3.3.3 Organisatie van 2 colloquia over dit onderzoeksveld binnen de periode 2017-2021, Marc De Kesel

 

3.4 Mystiek/spiritualiteit & muziek, Ad de Keyzer