Back to Top

Spiritualiteit in de moderne cultuur en samenleving

(projectleider: Herman Westerink)

 

In de afgelopen decennia is er een brede interesse in de samenleving ontstaan voor spiritualiteit – een verzamelbegrip voor een veelheid aan praktijken en inhouden. Enerzijds gaat het daarbij om vormen die zichzelf in oppositie tot traditionele religieuze praktijken en denkkaders definiëren. Anderzijds gaat het vormen waarin ook aspecten van de christelijke spiritualiteitstraditie worden opgenomen en verwerkt. In deze onderzoekslijn wordt onderzoek gedaan naar de betekenis en het kritisch potentieel van die christelijke spiritualiteitstraditie in een hedendaagse maatschappelijke context waarin zowel gezocht wordt naar levensbeschouwelijke zingevingskaders en persoonlijke verdieping als ook naar een noodzakelijke kritische reflectie daarop.

Deze onderzoekslijn heeft de volgende speerpunten:

  1. Theorie van de spiritualiteit in de moderne cultuur en samenleving
  2. Kritische spiritualiteit – een onderzoek naar het kritisch potentieel van de christelijke spiritualiteitstraditie
  3. Spiritualiteit in het onderwijs en in de zorg
  4. Spiritualiteit in beeldende kunst en muziek

In het verlengde van deze onderzoekslijn worden verschillende concrete projecten ontwikkeld voor de domeinen van onderwijs en zorg. De belangrijkste daarvan zijn:

  1. Onderwijs- en vormingsmodules rond spiritualiteit voor met name onderwijs- en zorg instellingen
  2. In-company