Back to Top

Collegereeksen

Het is een vaak gehoorde opmerking dat de christelijke spiritualiteitstraditie in onze geseculariseerde samenleving veel aan betekenis verloren heeft. Toch spelen vele inzichten en denkpatronen uit deze traditie nog steeds een belangrijke rol, soms op plaatsen waar men dit het minste verwacht. Vooral echter zou het kunnen zijn dat de christelijke spiritualiteit verborgen mogelijkheden in zich draagt om juist vandaag nieuwe perspectieven te openen waar situaties vast lijken te zitten, of waar we op zoek zijn naar antwoorden op maatschappelijke vragen. De christelijke spiritualiteitstraditie heeft misschien haar maatschappelijke vanzelfsprekendheid verloren. Juist daarom heeft zij ook het vermogen om al te vanzelfsprekende gewoontes in vraag te stellen. Om die reden is het van groot belang om vertrouwd te zijn met de levende rijkdom die de spiritualiteit eeuwenlang geboden heeft en vandaag nog steeds biedt.

In het cursusaanbod van het Titus Brandsma Instituut staat niet zozeer de historische kennis van de spiritualiteit voorop, als wel het vermogen om deze in hedendaagse contexten op een nieuwe manier te begrijpen. Dit vermogen staat ook centraal in het wetenschappelijk onderzoek naar deze traditie dat het Titus Brandsma Instituut al bijna vijftig jaar doet. In dit cursusprogramma wordt de mogelijkheid geboden om te delen in de rijke inzichten die het instituut verworven heeft. “Nieuwe werelden gaan open” – dat is een vaak genoemde opmerking door cursisten uit vorige jaren. Het bieden van verrassende perspectieven op en vanuit de verschillende christelijke spiritualiteitstradities, dat is wat het instituut met dit cursusaanbod beoogt.

In het hier volgende aanbod kunnen daarom twee zwaartepunten onderscheiden worden. Er zijn de collegereeksen die nadrukkelijk ingaan op de betekenis van mystiek voor de actuele maatschappelijke en culturele uitdagingen. Daarnaast is er ook een uitgebreid aanbod op het vlak van geestelijke begeleiding. Dit aanbod gaat meer over de betekenis van persoonlijke processen en de eigen levensweg, gedragen door inzichten eeuwenlang opgedaan door mensen die zelf gevoed werden door deze tradities. De verworven kennis kan worden toegepast in de beroepspraktijk Grijp deze kans en laat u rondleiden door de onverwachte vergezichten die in deze collegereeksen verborgen liggen.

Voor 2018-2019 bestaat de collegereeks uit de volgende colleges:

Vooraankondiging – najaar 2019:

Cursusaanbod 2018-2019

 

 

Bovenstaand formulier kunt u printen, invullen en via de post verzenden of scannen en als bijlage via e-mail versturen. Het ligt in de bedoeling dat er binnenkort een volledig digitaal formulier komt.