Back to Top

Collegereeks: Inleiding Spiritualiteit

[fourcol_three]

De taal van spiritualiteit leren verstaan

Spiritualiteit is veelvormig en wordt in allerlei contexten door mensen beleefd en verwoord. In deze collegereeks gaat het om het vergroten van kennis en inzicht met betrekking tot taal die mensen gebruiken voor het verschijnsel spiritualiteit. U vergroot in dit blok ook de taalschat die u zelf ter beschikking staat.

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: mystieke tekstlezing en thematiekcollege.

Bij de mystieke tekstlezing leest u psalmen. In de psalmen wordt op velerlei wijze verwoord hoe de mens worstelt met zijn relatie met God en met zijn medemens en hoe de mens daar uitdrukking aan probeert te geven.

In het thematiekcollege verkent u grondwoorden van spiritualiteit. Er is een heel scala aan grondwoorden gebruikt die binnenleiden in het gebied van de geleefde spiritualiteit. Door deze grondwoorden te verkennen vormt u uw luisteren en uw spreken over/vanuit spiritualiteit.

 

Data:                    6, 13, 20 en 27 september, 4 en 11 oktober 2017 (Reservedatum 18-10)

Tijd:                     Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur

Plaats:                 Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen

Prijs:                    € 350,-, u kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-

Docenten:           Anne-Marie Bos en Kees Waaijman

Lesmateriaal:     Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Inschrijving:       Voor 23 augustus 2017 via het aanmeldingsformulier

 

[/fourcol_three] [fourcol_one_last]

[/fourcol_one_last]