Back to Top

Collegereeks: Het zoeken van de weg

Augustinus en geestelijke begeleiding

In het concrete leven van mensen voltrekt zich het geestelijk leven van de mens als een weg. Deze weg voltrekt zich als een zoektocht vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen. In deze collegereeks gaat het om het vergroten van kennis en inzicht om ervaringen op de geestelijke weg en verwoordingen daarvan te herkennen, te analyseren en evalueren.

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: mystieke tekstlezing en thematiekcollege.

Bij de mystieke tekstlezing leest u uit de Belijdenissen van Augustinus. Hierin beschrijft Augustinus zijn zoektocht naar God. Het doel van dit geschrift is mensen te helpen bij hun eigen zoektocht. Augustinus beschrijft hoe het zoeken naar God reeds enige kennis van God veronderstelt. God richt zijn zoeken, zoals een kompasnaald reeds op het noorden is gericht. Hij zoekt God in zichzelf, in zijn geheugen, omdat God hem ooit heeft aangeraakt. Maar tegelijk weet hij ook dat zijn geheugen God niet kan bevatten. Eerder is het omgekeerd: hij is in God. Deze voortdurende omkering is kenmerkend voor het denken, voelen en tasten van Augustinus. Deze omkering voedt zijn verlangen. Al zijn zintuigen staan hartstochtelijke uit naar God.

In het thematiekcollege verkent u geestelijke begeleiding in de katholieke traditie. Centraal daarbij staan de Geestelijke Oefeningen van Ignatius die als een methodische uitwerking van de intuïties van de Moderne Devotie begrepen kunnen worden. Als een tweede model in de katholieke traditie wordt gekeken naar  de Karmelitaanse traditie.

 

Data:                    8, 15, en 22 november, 6, 13 en 20 december 2017

Tijd:                     Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur

Plaats:                  Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen

Prijs:                    € 350,-, u kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-

Docenten:           Huub Welzen en Kees Waaijman

Lesmateriaal:     Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Inschrijving:       Voor 25 oktober 2017 via het aanmeldingsformulier