Home » Onderwijs » Collegereeksen » Collegereeks : Gidsen op de weg

Collegereeks : Gidsen op de weg

GAAT NIET DOOR!

Thomas a Kempis en geestelijke begeleiding

In het concrete leven van mensen voltrekt zich het geestelijk leven van de mens als een weg. Deze weg voltrekt zich als een zoektocht vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen.

In deze collegereeks gaat het om gidsen op deze weg. Wie of wat gidst u? Waar laat u zich door leiden? Hoe verhoudt u zich tot deze gidsen? Hoe bent u zelf een gids?

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit mystieke tekstlezing.

In de eerste drie colleges leest u teksten van Thomas à Kempis, zowel uit diens beroemde Navolging van Christus als diens minder bekende Alleenspraak van de ziel. Beide boeken bieden een concept voor de geestelijke weg, mede dankzij hun structuur: de oudchristelijke dialoogvorm.

In de laatste drie colleges leest een tekst van iemand die in de 17e eeuw bekend staat als “de gereformeerde Thomas à Kempis”, namelijk Willem Teellinck. Van  hem kennen we een prachtige mystieke tekst, Soliloquium. Deze tekst leest u vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding.  Zo verkent u een vorm van  geestelijke begeleiding vanuit de protestantse traditie.

 

Data:                    31 januari, 7, 21, 28 februari, 7 en 14 maart 2018 (Reservedatum 21-03)

Tijd:                     Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur

Plaats:                 Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen

Prijs:                    € 350,-, u kunt deze collegereeks uitbreiden met een werkstuk en certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-

Docenten:           Mariska van Beusichem en Herman Westerink

Lesmateriaal:     Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Inschrijving:       Voor 17 januari 2018 via het aanmeldingsformulier