Back to Top

Lesstof en forum

Alle relevante informatie: mededelingen, collegerooster, readers en instructiedocumenten die u voor uw studie nodig heeft worden door middel van een daartoe ingerichte website (Blackboard) aan u ter beschikking gesteld. Bovendien bevinden zich daar de forums en de mogelijkheden om met uw medestudenten te overleggen. Tevens is dit de plek om uw werkstukken in te leveren en de beoordeling daarvan terug te zien. U krijgt een persoonlijke toegang tot deze digitale leeromgeving.

We gaan er van uit dat u over voldoende computervaardigheden beschikt om met deze digitale leeromgeving te kunnen werken.

 

Alle benodigde studiemateriaal wordt u dus middels de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld. Indien u daarnaast nog extra studiemateriaal wilt raadplegen staat de bibliotheekcollectie van het Titus Brandsma Instituut tot uw beschikking. Deze collectie is integraal opgenomen in de bibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij omvat een omvangrijke collectie literatuur op het terrein van de spiritualiteit. Studenten van de School voor Spiritualiteit kunnen op verzoek een bibliotheekpasje krijgen waarmee zij boeken kunnen inzien en lenen.