Back to Top

Docenten

De docenten van het ochtendprogramma worden uiterlijk vier weken voor aanvang van het betreffende collegeblok bekend gemaakt.

De docenten van het practicum worden uiterlijk vier weken voor aanvang van de studie bekend gemaakt via deze website.

Hein

 

Prof. dr. Hein Blommestijn, karmeliet, studeerde spiritualiteit en psychologie in Parijs en Rome, waar hij promoveerde. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en hoogleraar in de mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te Rome. Hij is redacteur van Studies in Spirituality.
Hein Blommestijn is docent binnen het ochtendprogramma.

 

Inigo

 

Dr. Inigo Bocken studeerde filosofie, godsdienstwetenschappen en mediëvistiek in Antwerpen en Leuven. Hij promoveerde in 1997 in Nijmegen op een proefschrift over Nicolaus Cusanus. Hij is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut Nijmegen en universitair docent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Inigo Bocken is docent in het ochtendprogramma.

 

Anne-Marie Bos

 

Dr. Anne-Marie Bos, karmeliet, studeerde theologie in Utrecht. Zij volgde een opleiding voor het leiden van bibliodrama. Vanaf eind 2011 is zij wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. In 2012 promoveerde zij op het proefschrift Elijah looked and behold… Biblical Spirituality in Pictures.
Naast coördinator van de School voor Spiritualiteit is Anne-Marie Bos docent in het ochtendprogramma.

 

Charles Caspers

 

Dr. Charles Caspers is theoloog-kerkhistoricus. In 1992 promoveerde hij in Utrecht op een proefschrift over de vroomheid in de late middeleeuwen. Momenteel is hij als wetenschappelijk secretaris verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, waar hij onder meer onderzoek verricht naar de geschriften van Thomas van Kempen. Samen met Peter Jan Margry publiceerde hij het vierdelige lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland (1997-2004).
Charles Caspers is docent in het ochtendprogramma.

 

 

Marlies Huveneers studeerde theologie in Heerlen en volgde een training Klinisch Pastorale Vorming in Tilburg. Ze werkte 10 jaar als geestelijk verzorger binnen de psychiatrie en de psycho-geriatrie en sinds 2009 heeft ze haar eigen praktijk als geestelijk begeleider en werkt ze o.a. voor de LEVANTOgroep en Zuyd Hogeschool.
Marlies Huveneers is practicumbegeleider in het middagprogramma. 

Thomas Quartier zw

Dr. Thomas Quartier (1972) doceert Rituele en Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gastprofessor voor Monastieke Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Pauselijke Hogeschool van de Benedictijnen Sant Anselmo in Rome. Hij is tevens wetenschappelijke medewerker van het TBI voor maatschappelijke spiritualiteit. Hij publiceerde over liturgie en de dood, rouwrituelen en over liturgische spiritualiteit, voornamelijk in de Benedictijnse traditie. Daarnaast verricht hij onderzoek naar monastieke spiritualiteit in de huidige samenleving.
Thomas Quartier is docent in het ochtenprogramma.

 

Kees

 

Prof. dr. Kees Waaijman, karmeliet, studeerde filosofie en theologie. Hij promoveerde op De mystiek van ik en jij (1976) en schreef een commentaar op de psalmen (1979-1991). Hij schreef het Handboek Spiritualiteit (2000), dat in verschillende talen is vertaald. Hij heeft als aandachtsveld bijbelse spiritualiteit, joodse mystiek en theorievorming met betrekking tot spiritualiteit en mystiek. Vanaf 1974 is hij medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Van 1989 tot 2007 was hij hoogleraar spiritualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij redacteur van Speling en Studies in Spirituality.
Kees Waaijman is docent in het ochtendprogramma.

 

Huub

 

Dr. Huub Welzen, karmeliet, studeerde theologie te Nijmegen, met als specialisatie exegese van het Nieuwe Testament. Hij volgde een supplementaire pastorale vorming en een opleiding voor het leiden van bibliodrama. Na zijn doctoraal was hij enkele jaren werkzaam als pastoraal werker. Van 1982 tot 1986 was hij in dienst bij ZWO. In 1987 promoveerde hij op het proefschrift Lucas, evangelist van gemeenschap. Vanaf 1991 is hij wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut op het gebied van Bijbelse spiritualiteit. In 2011 verscheen van zijn hand Belichting van het Bijbelboek Lucas.
Huub Welzen is docent in het ochtendprogramma.

 

 

Dr. Herman Westerink studeerde theologie in Groningen. Hij promoveerde in 2002 met een proefschrift over Willem Teellinck. Hij is wetenschappelijk medewerker (project Maatschappelijke spiritualiteit) van het Titus Brandsma Instituut en docent godsdienstfilosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Herman Westerink is docent in het ochtendprogramma.