Back to Top

Hugo Ball Seminar

Nieuwe vormen van het heilige. Het geval Hugo Ball

[fourcol_three]

Expertseminar Erasmus Universiteit Rotterdam

Maandag 23 oktober 2017 van 10.00-17.00 uur

Het werk van Hugo Ball staat recentelijk volop in de belangstelling in Nederland, onder meer door het verschijnen van de vertaling van De vlucht uit de tijd. Dit is een mooi historisch document over het ontstaan van de DADA-beweging in een door oorlog verscheurde wereld. Tevens geeft Ball hierin een fascinerende beschrijving van een diep doorvoelde weg naar het katholicisme.

Hugo Ball was de oprichter van het Cabaret Voltaire in Zürich, waar een eeuw geleden de DADA-beweging ontstond, die zich langzaam maar zeker zou verspreiden naar onder andere Berlijn, Parijs en New York. Door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog zou elke betekenis zinloos zijn geworden, een zinloosheid die door de DADA werd bezongen. Hugo Ball raakte in zijn rusteloze korte leven gefascineerd door het katholicisme, dat hij doorleefde en bestudeerde op een niet minder fascinerende manier. Van Hugo Ball verscheen bij uitgeverij Vantilt recentelijk De vlucht uit de tijd, dat deze ontwikkeling documenteert. Tijdens de dag staat dit boek centraal.

 

Sprekers:

Hubert van den Berg, hoogleraar literatuurwetenschap Palacký-Universiteit in Olomouc, historicus van de DADA-beweging en Hugo Ball-specialist

Jaap Blonk, internationaal bekend stemkunstenaar

Frank Bosman, theoloog en kenner van het werk van Hugo Ball

Marc de Kesel, Titus Brandsma Instituut Nijmegen, filosoof en expert op gebied van kunst en religie

Jos de Mul, hoogleraar Wijsgerige Antropologie

De dag wordt gemodereerd door Ruud Welten, bijzonder hoogleraar filosofie vanwege Stichting Thomas More.

Aanmelden s.v.p. bij Clarie Kiel: kiel@thomasmore.nl

[/fourcol_three] [fourcol_one_last]

[/fourcol_one_last]