Back to Top

Studiedag Catherine Keller

[threecol_two]

Het belang van de studie van de mystiek voor een hedendaagse publieke theologie

Studiedag ‘Towards an Apophatic Political/Public Theology, a conversation with Catherine Keller’ georganiseerd door het Centre for Catholic Studies en het Titus Brandsma Instituut

Op maandag 2 oktober was de Amerikaanse theologe Catherine Keller (Drew University) te gast in Nijmegen, op uitnodiging van het Centre for Catholic Studies en het Titus Brandsma Instituut. Aanleiding was haar recente boek Cloud of the Impossible. Negative Theology and Planetary Entanglement. Geïnspireerd door de 15de eeuwse denker Nicolaus Cusanus enerzijds en door de process-theologie anderzijds ontvouwt Keller in dit boek een indrukwekkende systematische theologie die zich bekommert om belangrijke maatschappelijke problemen zoals de klimaatverwarming, maar ook de vraag naar gender-gerechtigheid. Catherine Keller lichtte zelf de inzet van haar boek toe en benadrukte daarbij het profetische gehalte van Cusanus’ filosofie van de mogelijkheid en zijn grote sensibiliteit voor genuanceerde grensoverschrijdingen. Inigo Bocken (Titus Brandsma Instituut) ging in zijn coreferaat in op de rol die Cusanus speelt voor het werk van Keller en stelde zich daarbij de vraag om wat voor alternatief het dan eigenlijk gaat. Prof. Christine Büchner (katholieke theologie, Hamburg) benadrukte in haar coreferaat vooral het vergeten belang van de mystiek voor de theologie, zeker wanneer het er op aankomt de maatschappelijke rol van de theologie te herontdekken. In het namiddagprogramma reageerden ook prof. Rick Benjamins (PThU en RU Groningen) en Dr. Aurica Nutt (systematische theologie Köln) op het ambitieuze project van Keller. Benjamins belichtte vooral het belang van Kellers transformatie van de process-theologie, terwijl Aurica Nutt dit werk vanuit een gender-perspectief bekeek. Prof. Maaike de Haardt (systematische theologie, RU) hield een indrukwekkende slotlezing waarin ze ook de ontwikkeling van Kellers werk en het belang voor een actuele publieke theologie belichtte.

Inigo Bocken

 

De link naar de oorspronkelijke aankondiging:

http://www.ru.nl/ftr/ccs/events/events/@1114773/ccs-symposium-catherine-keller-public-theology/

[/threecol_two] [threecol_one_last]

[/threecol_one_last]