Back to Top

Studiedag De prijs van de vrede

[fourcol_three]

Studiedag georganiseerd door de Werkgroep Overleg Instituten van de KNR

Dinsdag 14 november 2017, 9.45 uur – 17.00 uur

Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, ‘s-Hertogenbosch

Aansluitend bij de vredesboodschap van paus Franciscus aan het begin van het jaar heeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen geweldloosheid en rechtvaardige vrede tot thema gekozen voor het jaar 2017. In dat kader organiseren de gezamenlijke wetenschappelijke instituten die verbonden zijn met de religieuzen in Nederland, een studiedag. Op deze dag presenteren zij ook een boek. Studiedag en boek hebben als titel:

De prijs van de vrede: geweldloosheid in een gewelddadige wereld?

De afgelopen jaren zijn we ons opnieuw bewust geworden van de fragiliteit van de vrede waar grote delen van Europa zich al zo lang in hebben kunnen verheugen. Oorlogen met grote vluchtelingen- stromen tot gevolg, aanslagen ver weg en dicht bij, spanningen tussen de grootmachten. Deze ontwikkelingen maken ons minder optimistisch over de toekomst.

Deze zorgen over de toekomst van Nederland, van Europa en van de wereld, leiden echter ook tot reflectie en actie. Actie wat betreft opvang van vluchtelingen, actie wat betreft dialoog en compassie in Nederland, actie wat betreft vredesactiviteiten in conflictregio’s. Kerken en individuele christenen dragen hier volop aan bij, en staan daarmee in een lange traditie van actie, contemplatie en reflectie.

In de bundel die op deze dag zal worden gepresenteerd, reflecteren de stafleden van de wetenschappelijke instituten die een band hebben met de Nederlandse religieuzen, op deze problematiek. Tijdens de studiedag zullen de thema’s die in de bundel aan de orde komen, gepresenteerd worden: Hoe kun je daadwerkelijke en blijvende vrede bewerkstelligen? Welke onderliggende problemen moeten daarvoor worden opgelost? Is er nog een ander antwoord mogelijk dan het ophogen van defensiebudgetten, het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen en het steeds verder monitoren van iedereen met verdachte connecties? Welke rol kan de christelijke traditie spelen in het nadenken over deze vragen? Op deze vragen zullen zes inleiders een antwoord formuleren.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier (pagina 3 van de folder). Graag versturen per mail: a.vente@knr.nl of per post: KNR, t.a.v. Anouschka Vente, Postbus 111, 5201 AC  ’s-Hertogenbosch.

Retourneren vóór 1 november 2017. De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 15,-. Daarvoor ontvangt u de bundel die tijdens deze studiedag wordt gepresenteerd en uitgereikt. U kunt het bedrag uiterlijk tot 7 november 2017 overmaken naar IBAN-nummer: NL 40 FVLB 022 590 8514, t.n.v. KNR te ’s-Hertogenbosch o.v.v. naam of namen van de deelnemer(s) en “Studiedag 14 november 2017”. De lunch wordt u aangeboden door de KNR. Vergeet niet eventuele dieetwensen en/of allergieën te vermelden.

 

Programma

9.15 – 9.45 uur:         aankomst, koffie/thee

9.45 – 10.00 uur:       welkomstwoord; inleiding op de dag door dagvoorzitter prof. dr. Heleen Murre – van den Berg (Instituut voor Oosters Christendom)

10.00 – 10.30 uur:     Zoek de vrede! Pacifisme vanuit het monastieke leven, door prof. dr. Thomas Quartier OSB (Titus Brandsma Instituut)

Na deze en de volgende lezingen is er telkens kort de mogelijkheid tot reageren.

10.30 – 11.00 uur:     Oorlogen uit barmhartigheid? Beschouwingen bij Augustinus’ epistula 138, door drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut)

11.00 – 11.30 uur:     pauze met koffie / thee

11.30 – 12.00 uur:    De verleiding van de naastenliefde en de nuchterheid van tolerantie: oosters christelijke tradities over oorlog en vrede toen en in heden en verleden, door prof. dr. Alfons Brüning (Instituut voor Oosters Christendom)

12.00 – 12.30 uur:     ‘Geweld ontwijdt de naam van God’. De weg van schuld, vergeving en compassie, door prof. dr. Manuela Kalsky (Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving)

12.30 – 13.30:             lunch, aangeboden door de KNR

13.30 – 14.00 uur:     Een kerk die opkomt voor het leven en de waardigheid van migranten, door dr. Jorge Castillo Guerra (Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen)

14.00 – 14.30 uur:     Waken voor de vrede: Franciscus’ vredesinzet toen en nu, door prof. dr. Gerard Pieter Freeman (Franciscaans Studiecentrum)

14.30– 15.00 uur:      pauze met koffie / thee

15.00– 16.00 uur:      forum-gesprek met de inleiders, naar aanleiding van schriftelijk ingediende vragen (in de pauzes)

16.00 uur:                    afsluiting met een hapje en een drankje

 

Hoe u bij de Verkadefabriek komt:

De Verkadefabriek bevindt zich op loopafstand van het NS-station ‘s-Hertogenbosch. Verlaat het station aan de centrumzijde. Ga op het Stationsplein, vóór de Gouden Draak, linksaf, Koninginnelaan. Volg de Koninginnelaan en de Brugstraat, voorbij het Emmaplein. Vóór Kwikfit (Brugplein) linksaf. Een stukje verder rechts staat de Verkadefabriek. Adres: Boschdijkstraat 45, ‘s-Hertogenbosch

Parkeren:

U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein van de Verkadefabriek. Bij binnenkomst is het mogelijk een parkeerkaart te kopen bij Anouschka Vente. Een parkeerkaart kost € 5, – (graag gepast betalen ). Wanneer u van dit aanbod gebruik wilt maken, graag een berichtje aan:  a.vente@knr.nl

[/fourcol_three] [fourcol_one_last]

Het aanmeldingsformulier vindt u op pagina 3 van deze PDF.

 

TBI logo

 

Franciscaans Studiecentrum

 

 

NIM

 

IvOC

 

 

[/fourcol_one_last]