Back to Top

TBI-Lectures: Jean-Pierre Wils

[threecol_two]

Plaatsvervangende afwezigheid

Over de dialectiek van het religieuze beeld

Prof. dr. Jean-Pierre Wils

(FTR, Radboud Universiteit, Nijmegen)

woensdag 8 november 2017, 15.30 -17.00 uur, Radboud Universiteit, Erasmusgebouw E 2.66

 

Thema van de lezing

De mate van aanwezigheid van het heilige in door mensen gemaakte beelden is voor het christendom nooit onproblematisch geweest. Denk maar aan de iconoclastische golven die het Byzantijnse christendom heeft gekend. Of aan onze Reformatie die haar eigen beeldenstorm  heeft ontketend. De reformatoren waren duidelijk in deze: de gelovige is een hoorder van het Woord, geen beschouwer en vereerder van het beeld. In onze laatmoderne tijden is kunst een zaak van esthetiek geworden en is het religieuze karakter van het beeld ook om die reden steeds zwakker geworden. Gods aanwezigheid in het beeld wordt bovendien theologisch problematisch: de catastrofen van de twintigste eeuw maken de presentie van het heilige ondenkbaar. Kunst, die religieus wil zijn, kan slechts Gods afwezigheid uitdrukken. Toch onderwerpen de beelden zich niet compleet aan deze norm van de leegte. Zij bieden verzet en beklemtonen hun kracht.

Toegang gratis. Graag vooraf aanmelden op secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Laat niet na deze uitnodiging ook aan andere geïnteresseerden uit je kennissenkring door te sturen.

[/threecol_two] [threecol_one_last]

[/threecol_one_last]