Back to Top

Verslag Indonesiëreis Charles Caspers

Nieuws uit Wonosobo, Midden-Java

In het kader van de geschiedschrijving van de Dochters van Maria en Joseph (of Zusters van de Choorstraat), maakte Charles Caspers afgelopen november een rondreis langs de verschillende communiteiten in Java en Oost-Timor. In 1938 vestigde deze Bossche congregatie in Wonosobo, Midden-Java, een doveninstituut, ‘Dena Upakara’ (Javaans voor ‘Zorg voor de Misdeelden’). Het apostolaat van de zusters, verricht vanuit tien communiteiten, is veelzijdig, maar de focus is nog altijd gericht op de educatie van dove kinderen: in Wonosobo, Yogyakarta (Helen Keller Instituut), en Baucau in Oost-Timor (Mariaschool).
In 2017 vieren de Indonesische zusters dat de eigen provincie van de ‘Kongregasi Putri Maria dan Yosef’ twintig jaar bestaat. Een van de feestelijkheden was op zondag 26 november in de bloemrijke kapel te Wonosobo de presentatie en uitreiking van Lembut, tetapi Juga Penuh Daya. Het betreft de Indonesische vertaling van Zacht, doch krachtdadig (2015), een in de traditie van het Titus Brandsma Instituut vervaardigde geestelijke biografie van Anna Catharina van Hees, medestichteres van de congregatie. Het in de boektitel vervatte devies van Anna Catharina, alias ‘Heilig Kaatje’, is in 2017 een belangrijk gespreksthema voor zowel de zusters in Indonesië als die in Nederland.
Volledige titel: Charles Caspers, Lembut, tetapi Juga Penuh Daya. Anna Catharina van Hees dan awal berdirinya Kongregasi Putri Maria dan Yosef (Yogyakarta: Kanisius, 2017, 192 p.; ISBN 978-979-21-4924-1).

 

 

Foto 1: Heilige Mis in de kapel te Wonosobo, links in de bloemenzee de dan nog uit te reiken boeken

Foto 2: De auteur overhandigt aan zusters van de verschillende communiteiten exemplaren van zijn boek

Foto 3: De feestelijkheden verliepen in een gemoedelijke sfeer