Back to Top

TBI-Lectuurseminarie over Michel de Certeau

[threecol_two]

La fable mystique 1, XVIe-XVIIe siècle

Het TBI-Lectuurseminarie brengt scholars en geïnteresseerde samen die zich gezamenlijk over een belangrijk boek buigen en daarover van gedachten wisselen.

Voor heel wat onderzoekers aan het TBI is de Franse denker en mystiekspecialist Michel de Certeau (1925-1986) een referentiepunt van eerste orde. Ook in het TBI-Wetenschapsplan 2017-2021 neemt hij een prominente plaats in.

Het TBI-Lectuurseminarie buigt zich in 2018 over het boek dat voor velen als Certau’s hoofdwerk geldt:  La fable mysitque, XVIe-XVIIe siècle (Paris: Gallimard, 1982; Engelse vertaling: The Mystic Fable, Volume One, The sixteenth and Seventeenth Centuries, translated by Michael B. Smith, Chicago: University of Chicago Press, 1992)

 

De bijeenkomsten vinden in regel om de drie weken plaats, telkens op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 u, in het Erasmusgebouw op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen, kamer 12.06.

Het programma is opgemaakt voor de eerste zeven hoofdstukken van het boek. De planning voor de sessies over de laatste twee hoofdstukken en de appendix worden pas eind augustus bekend gemaakt.

Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan het lectuurseminarie dient eerst contact op te nemen met Marc.deKesel@titusbrandsmainstituut.nl.

 

Programma tot juni

dinsdag 16 januari:                       Introduction

dinsdag 06 februari:                     1. Le monastère et la place: folies dans la foule

dinsdag 27 februari:                     2. Le Jardin: délires et délices de Jérôme Bosch

dinsdag 20 maart:                         3. La science nouvelle

dinsdag 10 april:                            4. Manières de parler

dinsdag 01 mei:                              5. Le ‘conversar’

dinsdag 29 mei:                              6. L’institution du dire

dinsdag 19 juni:                              7. L’illettré éclairé

[/threecol_two] [threecol_one_last]

 

 

[/threecol_one_last]