Back to Top

Collegereeks: De geestelijke weg

In het concrete leven van mensen voltrekt zich het geestelijk leven van de mens als een weg. Vaak voltrekt zich deze weg als een zoektocht vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen. In deze collegereeks gaat het om het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden om ervaringen op de geestelijke weg en verwoordingen daarvan te herkennen, te analyseren en evalueren.

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: tekstcollege en thematiekcollege.

In het tekstcollege leest u teksten uit Belijdenissen van Augustinus. In dit geschrift biedt Augustinus een van de grootste spirituele paradigma’s van de geestelijke weg in het westen.

In het thematiekcollege verkent u het fenomeen van de geestelijke weg aan de hand van enkele andere voorbeelden uit de spirituele traditie.

 

Data/tijd: 5, 12, 19, 26 september, 3 en 10 oktober (reservedatum: 17 oktober) 2018

Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur

Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen

Prijs: € 350,-, u kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-

Docenten: Huub Welzen en Anne-Marie Bos

Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Inschrijving: Voor 22 augustus 2018 via het aanmeldingsformulier hiernaast

 

 

Bovenstaand formulier kunt u printen, invullen en via de post verzenden of scannen en als bijlage via e-mail versturen. Het ligt in de bedoeling dat er binnenkort een volledig digitaal formulier komt.