Back to Top

Collegereeks: De gemeenschap als gids

In het concrete leven van mensen voltrekt zich het geestelijk leven van de mens altijd in een sociale context. De mens wordt aan zijn medemens. In deze collegereeks gaat het om de begeleidende rol van de gemeenschap op de geestelijke weg.

 

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: Een tekstcollege en een thematiekcollege.

Tekstcollege

In het tekstcollege worden teksten van Meester Eckhardt gelezen, onder andere uit het tractaat Die rede der unterscheidunge (Levenslessen). Dit is een weergave van de leergesprekken die Meester Eckhardt voerde met zijn medebroeders.

Themacollege

In het thematiekcollege gaat het om verschillende vormen van het gemeenschapsgesprek, met specifieke aandacht voor de collatio-vorm.

 

Data/tijd: 30 januari, 6, 13, 20, 27 februari en 13 maart (reserve 20 maart) 2019

Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur

Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen

Prijs: € 350,-, u kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-

Docenten: Marc de Kesel en Inigo Bocken

Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Inschrijving: Voor 16 januari 2019 via het aanmeldingsformulier hiernaast

 

 

Bovenstaand formulier kunt u printen, invullen en via de post verzenden of scannen en als bijlage via e-mail versturen. Het ligt in de bedoeling dat er binnenkort een volledig digitaal formulier komt.