Back to Top

Collegereeks: Omvorming

De dynamische relatie tussen God en mens wordt vaak beschreven in termen van vorming of omvorming. In deze collegereeks staan we vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding stil bij omvormingsprocessen.

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: tekstcollege en thematiekcollege.

In het tekstcollege leest u een tekst van iemand die in de 17e eeuw bekend staat als “de gereformeerde Thomas à Kempis”, namelijk Willem Teellinck. Van hem kennen we een prachtige mystieke tekst, Soliloquium. Deze tekst leest u vanuit het oogpunt van omvorming. Vervolgens diept u in het thematiekcolleges uw verstaan van omvormingsprocessen uit, aan de hand van liturgische en monastieke voorbeelden.

 

Data/tijd: 8, 15, 22, 29 mei, 5 en 12 juni (reserve 19 juni) 2019

Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur

Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen

Prijs: € 350,-, u kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-

Docenten: Herman Westerink en Thomas Quartier

Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Inschrijving: Voor 24 april 2019 via het aanmeldingsformulier hiernaast

 

 

Bovenstaand formulier kunt u printen, invullen en via de post verzenden of scannen en als bijlage via e-mail versturen. Het ligt in de bedoeling dat er binnenkort een volledig digitaal formulier komt.